zdroj: https://media.novinky.cz/762/297627-original1-4pdo6.jpg

Ondřej Přibyl

* 4. 12. 1978, Praha, Česká republika (Czech Republic)
designer, Photographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo2007416071
VIAF: 84193615

Ondřej Přibyl

zdroj: https://media.novinky.cz/762/297627-original1-4pdo6.jpg
 

Ondřej Přibyl

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Gymnázium PORG, o.p.s. (PORG - gymnázium a základní škola), Praha
???? - 2006   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, fotografie, Pinkava Ivan, *1961

Ondřej Přibyl

from - to   institution, city, notes
1998 - 2000   Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha, Husova 4, Praha 11000, fotooddělení

Ondřej Přibyl

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   kunstWerk, *

Ondřej Přibyl

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/06 - 2003/06/01   Ondřej Přibyl: Izolace, Galerie kavárny Velryba, Praha
2005/03/21 - 2005/04/08   Ondřej Přibyl: Katalogizační práce (Výňatky z katalogu Antonína Přibyla), Galerie Jelení, Praha 5
2009/10/04 - 2009/11/01   Ondřej Přibyl: Místa a události; Nález, Galerie Nahoře, Kolín (Kolín)
2011/11/03 - 2011/12/03   Ondřej Přibyl: Znaky příčinnosti - proces daguerrotypie, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2012/10/04 - 2012/11/02   Ondřej Přibyl: Proces daguerrotypie (Znaky příčetnosti 1.1), Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2016/05/03 - 2016/05/22   Ondřej Přibyl: Mechanický divák / Mechanical Viewer, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2019/04/05 - 2019/05/10   Ondřej Přibyl: Jednotliviny a další pozorování, Ateliér Josefa Sudka, Praha
2022/10/21 - 2022/12/04   Ondřej Přibyl: Tunelové vidění, Galerie Václava Špály, Praha
2024/01/11 - 2014/02/18   Ondřej Přibyl: Modely a konstanty, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/05/25 - 2001/06/24   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2004/02/09 - 2004/03/05   Private Evolution, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2005/10/04 - 2005/10/30   Intercity: Berlin - Praha: 07 Fotografie, Mánes, Praha
2006/01/13 - 2006/02/20   Frame 005 - vítězné práce z fotosoutěže profesionálních fotografů a studentů uměleckých škol, Galerie Měsíc ve dne, České Budějovice (České Budějovice)
2006/04/12 - 2006/05/10   Frame 005, Galéria Profil, Bratislava (Bratislava)
2006/06/15 - 2006/07/03   Linda Urbánková: Vlastní pokoje, Ondřej Přibyl: Stopy / okraje, Experimentální prostor NoD - Roxy, Praha
2006/06/15 - 2006/07/03   Ondřej Přibyl, Linda Urbánková: Stopy, okraje, Galerie NoD, Praha
2006/06/16 - 2006/06/29   Diplomky 06, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2006/06/19 - 2006/07/28   Frame 005, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
2007/02/22 - 2007/03/18   Šestka / Six: VŠUP, Pražský dům fotografie, prostory Nadace ABF, Praha 1
2007/05/04 - 2007/08/19   Hrubý domácí produkt, Městská knihovna Praha, Praha
2008/04/03 - 2008/03/29   To nepodstatné / The Essence: Fotografie, Mánes, Praha
2010/08/12 - 2010/09/07   Jan Čumlivski, Ondřej Přibyl, Fenester Výloha pro současné umění, Praha
2011/02/02 - 2011/05/01   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011, Městská knihovna Praha, Praha
2016/09/23 - 2016/11/20   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2017/04/04 - 2017/04/09   Ephemeral_Eternal, Miláno (Milano), Milán (Milano)
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2021/05/12 - 2021/10/10   Vanitas, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2021/06/24 - 2021/08/31   New Horizons, Galerie Kvalitář, Praha
2021/06/24 - 2022/01/02   Universum: Trienále SEFO 2021, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2021/07/22 - 2021/09/12   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
2022/10/06 - 2022/10/16   Být někdo jiný, někde jinde, někdy jindy, Sportovní centrum Erpet Smíchov, Praha
2023/05/23 - 2023/11/03   Power Post Station, EPo1, Trutnov (Trutnov)
2023/09/27 - 2023/12/15   So Sorry for Being Me, Galerie Prostora, Praha 2
2023/10/04 - 2024/01/28   Myšlení obrazem: Vizuální události Miroslava Petříčka, Městská knihovna Praha, Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2009/10/04 - 2009/11/01   Stopy a záznamy / Traces & Records - 8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photographic festival, Kolín (Kolín), Kolín (Kolín)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/11/24   Ondřej Přibyl: Stará pošta a Řez stonkem, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/05/15 - 2001/05/25   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)

Ondřej Přibyl

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ondřej Přibyl: Jednotliviny a další pozorování, PPF Art, a. s., Praha
  2022   Ondřej Přibyl: Tunelové vidění, PPF Art, a. s., Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 3rd workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2005   Intercity: Berlin - Praha (07 fotografie), Nadace Český fond umění, Praha
  2006   Diplomky VŠUP: Můj ty Tondo kolenatej, aneb vrchol programu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2006   Frame 005 (Fotografická soutež)
  2006   Šestka / Six (Šest českých fotografických škol / Six Czech Schools of Photography), Pražský dům fotografie (Prague House of Photography, o.p.s - PHP), Praha
  2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product
  2008   To nepodstatné / The Essence: Fotografie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 (Galerie hlavního města Prahy, 2/2-1/5 2011), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2017   Ephemeral_Eternal, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2021   Signál II, Telegraph Gallery, Olomouc (Olomouc)
  2021   Trienále SEFO 2021: Universum / SEFO Triennal 2021: Universum, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2021   Vanitas (Vanitas in Contemporary Czech Art), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   Vanitas (Vanitas v současném českém umění), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2023   Power Post Station, EPo1, Trutnov (Trutnov)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Ondřej Přibyl /použil bys zbraň proti člověku?/ (tendence), Fotograf, 92-93
  2005   Ondřej Přibyl /Would you use a weapon against a person?/ (trends), Fotograf, 92-93
  2010   Ondřej Přibyl: Katalogizační práce (Výňatky z katalogu Antonína Přibyla) / Cataloging (Excerpts from Antonín Přibyl's catalogue), Galerie Jelení / Jelení Gallery 1999-2009, 173-174
  2011   Přibyl na VŠUP, Art + Antiques, 74-74
  2012   Vlastní volba, ERA 21, 14-15
  2022   Co vidíme a jak se fotografický obraz chová?, Art Antiques, 84-85
  2022   Čím si můžeme být jisti?, Revolver Revue, 37.ročník, 128.číslo, 19-36
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ondřej Přibyl: Izolace, Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Katedra fotografie, Praha
  2005   Ondřej Přibyl: Katalogizační práce, Galerie Jelení, Praha 5
  2011   Ondřej Přibyl: Znaky příčinnosti - proces daguerrotypie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Ondřej Přibyl: Znaky příčinnosti - proces daguerrotypie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2012   Ondřej Přibyl: Proces daguerrotypie (Znaky příčetnosti 1.1), Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2024   Ondřej Přibyl: Modely a konstanty, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Private Evolution, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2005   Intercity: Berlin - Praha (07 fotografie), Nadace Český fond umění, Praha
  2006   FRAME 005, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Linda Urbánková: Vlastní pokoje, Ondřej Přibyl: Stopy / Okraje (diplomové práce), Galerie NoD, Praha
  2007   Hrubý domácí produkt / Gross Domestic Product, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2009   Stopy a záznamy / Traces & Records (8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photography festival), Občanské sdružení Funkeho Kolín, Kolín (Kolín)
  2009   Stopy a záznamy / Traces & Records (8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photographic festival), Občanské sdružení Funkeho Kolín, Kolín (Kolín)
  2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2021   Další kapitola: Gabriela Sauer Kolčavová, Ondřej Přibyl, Galerie Fiducia (Fotografická galerie Fiducia), Ostrava (Ostrava-město)
  2023   Myšlení obrazem / Thinking Through the Image (Vizuální události Miroslava Petříčka / The Visual Eevents of Miroslav Petříček), Galerie hlavního města Prahy, Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Ondřej Přibyl, Wochenendhäusergesamtkunstwerk, 2001, Grafické ateliéry, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Fenester (Výloha pro současné umění / Window Gallery), Fenester Výloha pro současné umění, Praha
  2020   Vanitas, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2023   Power Post Station, EPo1, Trutnov (Trutnov)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008/09   Revolver Revue (72/2008), 72.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2012/03   Revolver Revue (86/2012), 27.ročník, 86.číslo, Revolver Revue, Praha
  2015/09   Revolver Revue (100/2015), 30.ročník, 100.číslo, Revolver Revue, Praha
  2016/03   Revolver Revue (102/2016), 31.ročník, 102.číslo, Revolver Revue, Praha
  2022/09   Revolver Revue (128/2022), 37.ročník, 128.číslo, Revolver Revue, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Diplomky VŠUP 2006 (Mišmaš: Aneb starší kousky)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Umění včera a dnes: Výzkum o umění a výzkum uměním (26. cyklus veřejných přednášek), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Stopy a záznamy / Traces & Records (8. fotografický festival Funkeho Kolín / 8th Funke's Kolín photography festival)
  2022   4 + 4 dny v pohybu (27. mezinárodní festival současného umění), Čtyři dny o.s., Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Grafické ateliéry, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Hrubý domácí produkt
  2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011
  2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 ((Dlouhá)), Galerie hlavního města Prahy, Praha

Ondřej Přibyl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2012   Proces daguerrotypie v praxi, manual I - shrnutí k 20. 3. 2012, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Ondřej Přibyl

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Přesahy fotografie, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Ondřej Němec: Torzo (1973–1989), Revolver Revue, Praha
  2018   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Antonín Přibyl (Výňatek katalogu děl a Modely světa), Revolver Revue, 110-124
  2012   Vlastní volba, ERA 21, 14-15
  2013   Ondřej Přibyl: Zrádný proces, Rajón, 11-11
  2022   Čím si můžeme být jisti?, Revolver Revue, 37.ročník, 128.číslo, 19-36
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008/09   Revolver Revue (72/2008), 72.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2019/06   Revolver Revue (115/2019), 34.ročník, 115.číslo, Revolver Revue, Praha
  2020/03   Revolver Revue (118/2020), 35.ročník, 118.číslo, Revolver Revue, Praha
  2021/06   Revolver Revue (123/2021), 36.ročník, 123.číslo, Revolver Revue, Praha
  2022/09   Revolver Revue (128/2022), 37.ročník, 128.číslo, Revolver Revue, Praha

Ondřej Přibyl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Union - Ideální stát, Revolver Revue, Praha
  2017   Jak kdo, Revolver Revue, Praha

Ondřej Přibyl

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Tomas Lahoda: Ad paitings
  2008   Jiří Kolář: Prostor mezi slovem a obrazem, Společnost Topičova salonu, Praha
  2008   Karel Valter: Místo, krajina, obraz, Společnost Topičova salonu, Praha
  2016   Viktor Karlík: Bronzy, oleje, tisky, Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2017   Bára Křivská: Ticho / Silence, Srdce Vltavy (Lenka Hůlková), Horní Planá (Český Krumlov)
  2020   Monika Immrová: Tříbení / Refinement, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Viktor Karlík: Hlasy z podzemí / Voices from the Underground, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2024   Michaela Vélová Maupicová: Proměna, Galerie Kvalitář, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Figurama 2003, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2004   Diplomky 2004: Nejdivočejší jízda roku, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2004   Figurama 04, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2005   Figurama 05, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2006   Figurama 06, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2009   16 fig. (Czech Illustrators from the Last Decade), Ministerstvo kultury České republiky, Praha
  2009   My Europe / Moje Evropa (Contemporary Czech Art and Design), European Economic and Social Commitee / Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel (Brussels)
  2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   Výstava / Exhibition 2012, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Modfolk: Modernita v lidovém / Modernity in Folkness (Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM / Studio of Fashion and Footwear Deisgn of Liběna Rochová at UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Textile and Experiment / Textil a experiment, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Bohemian Mud (Studio of Ceramics and Porcelain), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Drsná škola - a iné historky zo súčasnej grafiky, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2017   Ephemeral_Eternal, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Knihovna / The Library (Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / Books and eBooks, Collections and Databases), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   O Umprum / About Umprum, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Vrchovina, krabatina, mrchovina (Solitéři Vysočiny), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2020   Codex Aigas: We Came in Peace for all Mankind (Sborník autorských knih z ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003-2018 / Anthology of Author's Books from the Studio of Illustration and Graphics UMPRUM 2003-2018), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Pass it on! (Aspects of collaboration in the work of UMPRUM students), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Přihraj! (Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Nejkrásnější české knihy roku / The Most Beautiful Czech Book of the Year 2020, Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Design & transformace (Příběhy českého designu 1990–2020), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2022   Design & Transformation (Stories of Czech Design 1990–2020), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2023   Jan Poupě: Grotta, Galerie Kvalitář, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/1), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2001   Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890 (III/2), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2010   Před potopou (Kapitoly z americké literární kritky 1930-1970), Revolver Revue, Praha
  2010   Světla města / The City Lights / Les Lumières de la ville / 1990 - 2010, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2011   Silent Revolutions in Ornament (Studies in Applied Arts and Crafts from 1880-1930), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2011   Tiché revoluce uvnitř ornamentu (Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2012   Podzemní práce / Underground Work (Zpětný deník / Retroactive Diary), Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2013   Holub Kolumb, Meander - Ivana Pecháčková, Praha
  2014   To je M. Sasek, Baobab, Praha
  2015   Jiří Šalamoun aneb Představitelné pohledy na svět, Baobab, Praha
  2015   Jiří Šalamoun or Imaginable Views of the World, Baobab, Praha
  2015   Kritické chvíle, Revolver Revue, Praha
  2015   Ruce básníků / Hands of Poets, Revolver Revue, Praha
  2015   Seven Years / Sedm let K.O.V. (K.O.V. Studio : concept, object, meaning : seven years / Ateliér K.O.V. : koncept, objekt, význam : sedm let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Tam a zpátky / There and Back, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Manuál japonského laku, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Jan Lopatka (1940-1993), Revolver Revue, Praha
  2018   Ezra Pound v (post)kultuře (Modernistovy obrazy v (uměleckých) médiích), Revolver Revue, Praha
  2018   Honba za smyslem, Revolver Revue, Praha
  2018   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Literatura, Revolver Revue, Praha
  2020   Duch, který pracuje / A Spirit at Work (Architektura a česká politika 1918-1945 / Architecture and Czech Politics 1918-1945), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2020   Olga Karlíková: Naslouchání / Listening, Sophistica Gallery, Praha 1
  2020   Stankovič 1940–2020 ((poezie – kritika – společnost)), Revolver Revue, Praha
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2022   Člověk člověku (Karel Koch a Dušan Jurkovič), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Hlavu vzhůru! Furt se de! (Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Hvězdné nebe (Sochorovi a František Kysela), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Otevřené možnosti, Revolver Revue, Praha
  2022   Přivedli svět domů (Binkovi a Josef Gočár), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2023   Adam Kašpar, B&P Publishing (Books & Pipes Publishing), Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   U nás ve sklepě (Antologie poesie druhé generace undergroundu), Revolver Revue, Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Nové práce, Revolver Revue, 108-136
  2006   Všeobecný penzijní ústav, Art & Antiques, 68-79
  2008   Antonín Přibyl (Výňatek katalogu děl a Modely světa), Revolver Revue, 110-124
  2010   Několik vzpomínek na Ivana Sobotku, Revolver Revue, 141-144
  2010   Reliéf a grafika pro Z.H., Revolver Revue, 82-84
  2011   Otisky nalezených předmětů, Revolver Revue, 116-130
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Modfolk: Modernita v lidovém (Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Hana Půchová, 1996, Grafické ateliéry, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2002   Jakub Krejčík, U vody, At the Water, 2000, Grafické ateliéry, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Viktor Karlík: Pomník nočním světlům města, 2006 (abART - z Čech do světa), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005/09   Revolver Revue (60/2005), 60.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
  2012/03   Revolver Revue (86/2012), 27.ročník, 86.číslo, Revolver Revue, Praha
  2013   Rajón (Umění nejen ve vaší čtvrti), Galerie Laboratorio, Praha
  2015/06   Revolver Revue (99/2015), 30.ročník, 99.číslo, Revolver Revue, Praha
  2016/03   Revolver Revue (102/2016), 31.ročník, 102.číslo, Revolver Revue, Praha
  2016/06   Revolver Revue (103/2016), 31.ročník, 103.číslo, Revolver Revue, Praha
  2016/09   Revolver Revue (104/2016), 31.ročník, 104.číslo, Revolver Revue, Praha
  2016/12   Revolver Revue (105/2016), 31.ročník, 105.číslo, Revolver Revue, Praha
  2017/03   Revolver Revue (106/2017), 32.ročník, 106.číslo, Revolver Revue, Praha
  2017/12   Revolver Revue (109/2017), 32.ročník, 109.číslo, Revolver Revue, Praha
  2018/03   Revolver Revue (110/2018), 33.ročník, 110.číslo, Revolver Revue, Praha
  2018/06   Revolver Revue (111/2018), 33.ročník, 111.číslo, Revolver Revue, Praha
  2018/09   Revolver Revue (112/2018), 33.ročník, 112.číslo, Revolver Revue, Praha
  2018/12   Revolver Revue (113/2018), 33.ročník, 113.číslo, Revolver Revue, Praha
  2019/03   Revolver Revue (114/2019), 34.ročník, 114.číslo, Revolver Revue, Praha
  2019/06   Revolver Revue (115/2019), 34.ročník, 115.číslo, Revolver Revue, Praha
  2019/09   Revolver Revue (116/2019), 34.ročník, 116.číslo, Revolver Revue, Praha
  2019/12   Revolver Revue (117/2019), 34.ročník, 117.číslo, Revolver Revue, Praha
  2020/03   Revolver Revue (118/2020), 35.ročník, 118.číslo, Revolver Revue, Praha
  2020/06   Revolver Revue (119/2020), 35.ročník, 119.číslo, Revolver Revue, Praha
  2020/09   Revolver Revue (120/2020), 35.ročník, 120.číslo, Revolver Revue, Praha
  2020/12   Revolver Revue (121/2020), 35.ročník, 121.číslo, Revolver Revue, Praha
  2021   Qartal (1), 1.ročník, 1.číslo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2021   RR noviny (Revolver Revue), Revolver Revue, Praha
  2021/03   Revolver Revue (122/2021), 36.ročník, 122.číslo, Revolver Revue, Praha
  2021/06   Revolver Revue (123/2021), 36.ročník, 123.číslo, Revolver Revue, Praha
  2021/09   Revolver Revue (124/2021), 36.ročník, 124.číslo, Revolver Revue, Praha
  2021/12   Revolver Revue (125/2021), 36.ročník, 125.číslo, Revolver Revue, Praha
  2022   Qartal (5), 2.ročník, 5.číslo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022   Qartal (6), 2.ročník, 6.číslo, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2022/03   Revolver Revue (126/2022), 37.ročník, 126.číslo, Revolver Revue, Praha
  2022/09   Revolver Revue (128/2022), 37.ročník, 128.číslo, Revolver Revue, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Grafické ateliéry, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Ondřej Přibyl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Fundamenty a sedimenty, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 4.číslo, 16