Umění

subtitle: 3, časopis Ústavu dějin umění AV ČR
page: 217-308
imprint date: 2009
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 57
number: 3
number of pages: 92, obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
language: english