Umění

subtitle: 3, Časopis Ústavu dějin umění AV ČR

type of document: periodikum
imprint date: 2005
year's volume: 53
number: 3
number of page: 116, obálka
dimensions [mm]: 290 x 210
language: anglický, český
ISBN: ISSN 0049-5123

NK ČNB: cnb000356658

Umění

 

Umění

person   born
Novák Robert   8. 12. 1962

Umění

institution, city
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Umění

institution, city
C a COM Advertising, Praha

Umění

page from - to   author of the text   title, subtitle
257 - 272   Winter Tomáš   Od kubismu k mýtu. Zbojnické písně Emila Filly

Umění

  institution, city, signature, notes  
  C 171445