Umění

subtitle: 1-2, časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 1998
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 46
number: 1-2
number of pages: 171, obálka
ISBN: ISSN 0049-5123
language: english
dimensions: 297 x 210