Umění

subtitle: 4, časopis Ústavu dějin umění AV ČR

type of document: periodikum
imprint date: 2008
year's volume: 56
number: 4
number of page: 96, obálka
dimensions [mm]: 297 x 210
language: anglický, český

NK ČNB: cnb000356658

Umění

 

Umění

person   born
Novák Robert   8. 12. 1962

Umění

institution, city
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha

Umění

institution, city
C a COM Advertising, Praha

Umění

page from - to   author of the text   title, subtitle
321 - 324   Petříček Miroslav   The Unconscious in Painting
325 - 332   Veselý Dalibor   Surrealism and the Latent Reality of Dreams

Umění

  institution, city, signature, notes  
  C 230939