Anna Vančátová: V barvě

person, born
Malina Václav 4. 6. 1950
Vachudová Božena 24. 3. 1953
Vančátová Anna 10. 2. 1949