Věci a slova

subtitle: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970
imprint date: 2014
publisher: Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 148 x 105