Invalidní sourozenci

ilustrace na obálce - Rudolf Plaček