Jiří Hůla: Staré a nové transformace

type of document: katalog autorský
imprint date: 2002
number of page: (6), jednolistová skládačka, vložený list
the number of reproductions: 1 čb
dimensions [mm]: 210 x 100
first page: 0
last page: 0

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

 

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

person   born
Hůla Jiří   7. 6. 1944

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

person   born
Hůla Jiří   7. 6. 1944

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/09/18 - 2002/10/25   Jiří Hůla: Staré a nové transformace, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

person   born
Hůla Jiří   7. 6. 1944

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

institution, city
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

page from - to author of the text title, subtitle
  Hůla Jiří Aktuálním nekonečnem označovali barokní vzdělanci...
  Hůla Jiří Transformace do funkčních sítí

Jiří Hůla: Staré a nové transformace

  institution, city, signature, notes  
  A 12517
  T 12517
  G 12517