Jaroslav Lukavský: Výbor z grafické práce tří desetiletí