Milan Bočkay: Naruby (Maľby / Kresby)

person, born, notes
Rostoka Vladislav 18. 5. 1948,