Báseň pro Yvonnu

author of the text: Petr Mikeš
imprint date: 1995
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1 (pozn.: nestránkováno)
language: czech
parent document: Yvonna Boháčová, Vzpomínkový sborník