Redaktor v tiskárně

institution, city
Vydavatelství a nakladatelství Novinář, Praha