Diskusní příspěvek s. Miroslava Lamače

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná práce (4), 1961/02/28, 4, 9,