Listy S.V.U. Mánes

subtitle: Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2005
imprint date: 2005
publisher: Spolek výtvarných umělců Mánes
type of document: Periodical
number of pages: 14, (2)
the number of reproductions: 21 čb
language: czech
dimensions: 297 x 210