GAP - Galerie Antonína Procházky

page: 76
imprint date: 2003
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
the number of reproductions: 2
language: czech
parent document: Art & Antiques,

notes:
Informace o výstavě Emila Filly v Galerii Antonína Procházky v Brně (5.9. - 9.11.2003) a prodeji monografie - Jiří Hlušička: Emil Filla.
Kniha vychází u příležitosti padesátého výročí smrti Emila Filly. Monografická studie Jiřího Hlušičky zpřítomňuje umělcův tvůrčí zjev a osvětluje prvořadý význam jeho osobnosti pro české umění dvacátého století. V přehledném výkladu sleduje na charakteristických dílech peripetie Fillova vývoje ve vazbě s dramatickou dobou a s tvůrcovými životními osudy.
Interpretaci životního díla Emila Filly a názornou představu o jeho uměleckém profilu dotváří v knize 90 barevných a 25 černobílých reprodukcí děl a dokumentárních fotografií.