Pobočka pražského kraje při SČSVU zve...

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná práce (20-21), 1959/10/29, 20-21, 7,