Jana Trnková (Jana Trnka)

type of document: katalog autorský
imprint date: 1997?
number of page: (12) + obálka
the number of reproductions: 8 b
portrait photography: 1 b
dimensions [mm]: 240 x 170
language: francouzský, slovenský
ISBN: 80-88686-18-0

Jana Trnková (Jana Trnka)

person   born
Kováčová Jarmila    
Lovišková Danica    

Jana Trnková (Jana Trnka)

person   born
Trnka Jana   26. 12. 1950

Jana Trnková (Jana Trnka)

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/07 - 1997/08   Jana Trnková (Jana Trnka), Turčianska galéria, Martin (Martin)
1998/02-1998/03   Jana Trnková (Jana Trnka), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)

Jana Trnková (Jana Trnka)

person   born
Ďurík Peter   9. 10. 1947

Jana Trnková (Jana Trnka)

person   born
Švecová Kubová Marcela    

Jana Trnková (Jana Trnka)

institution, city
Turčianska galéria, Martin (Martin)

Jana Trnková (Jana Trnka)

institution, city
NADAS - AFGH, s.r.o., Vrútky (Martin)

Jana Trnková (Jana Trnka)

  institution, city, signature, notes  
  A 178339