Iluze v prostoru

subtitle: Sdělnost a síla osobní výpovědi
author of the text: Jiří Hůla
page: 9
imprint date: 1991
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Lidové noviny,

notes:
-
Stanislav Zippe (1943) je věrný konstruktivista. Narodil se v Hořicích a tam také vystudoval kamenickou školu, v loňském roce se stal docentem na Akademii výtvarných umění v Praze. Do 17. března vystavuje v Galerii Vincence Kramáře: Jedna místnost je dokonale zatemněná. Na stěnách, podlaze i stropu určil výtvarník několik bodů, spojil je tenkými tkaničkami a nasvítil tak, že hmotné úsečky v tmavém prostoru barevně září, fluoreskují. Divák svým pohybem proměňuje podobu jednoduché a působivé instalace, stává se její součástí. V instalacích a drobných prostorových skicách probíhá lomená čára všemi směry, mapuje, osahává přesně vymezený prostor. Dvojrozměrné obrazy si uchovávají prostorovou iluzi. Sled ostrých úhlů a krátkých či delších úseček dělí plochu plátna na přesně vymezené části podobající se blesku nebo komiksovému výkřiku. Jasně zvolené barvy (modrá, zelená, bílá, černá, žlutá, červená) mají především rozlišovací funkci, oddělují dvě sousední území, mezi kterými už nezbylo nic, jen nehmotná klikatá hranice. Projekt velké světelné instalace je čára spojující nicotné a přitom jedinečné body na povrchu země, v architektuře města a kdesi vysoko v nebeském pros¬toru. Zatím nerealizované a zřejmě nerealizovatelné dílo, existující jako idea pouze v autorově představě, se zhmotnilo alespoň v lineární kresbě do fotografických snímků. Stanislav Zippe svá díla nebuduje podle předem daného pravidla, řídí se pouze výtvarným citem. Výrazové prostředky omezil na minimum, zarputile rozvíjí své téma a věří ve sdělnost a sílu osobní výpovědi.