Chvála bláznivosti, List Martinu Dorpiovi

person, born, notes
Kučera Václav 16. 8. 1944,