Umění a řemesla

imprint date: 1988
publisher: Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of document: Periodical
number: 4
number of pages: 96, obálka
dimensions: 220 x 240