Chystáme sborník o sochách Kolína

person, born
Tyč Miroslav 6. 8. 1976