České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie

page: 0-0
imprint date: 1994
publisher: Moravská galerie v Brně
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 105 x 210