Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

page: 0-0
imprint date: 1984
publisher: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 190 x 140