Výtvarný život

subtitle: č. 5

type of document: periodikum
imprint date: 1991/06
year's volume: 36
number: 5
language: slovenský

Výtvarný život

 

Výtvarný život

page from - to   author of the text   title, subtitle
2 - 7   Uher Rudolf   Báj o zemi, Tvorca a kontext
8 - 15   Batel Milan   Kult vládcu
16 - 20   Kahlen Wolf   Príroda je autorita, Rohovor s Wolfom Kahlenom
16 - 20   Markowski Wojciech   Príroda je autorita, Rohovor s Wolfom Kahlenom
16 - 20   Bačíková Sabaína   Príroda je autorita, Rohovor s Wolfom Kahlenom
21 - 31   Šetlík Jiří   Vzťah k miestu
34 - 34   Siedma Eva   Sen o múzeu
35 - 44   Kratina Radoslav   Aktuálna geometria, Rozhovor so Š. Belohradským a R. Kratinom
35 - 44   Belohradský Štefan   Aktuálna geometria, Rozhovor so Š. Belohradským a R. Kratinom
35 - 44   Pekárová Adriena   Aktuálna geometria, Rozhovor so Š. Belohradským a R. Kratinom
45 - 48   Weichardt Jürgen   Od pomníka k antiskulptúre

Výtvarný život

  institution, city, signature, notes  
  C 30841