Čestmír Suška

subtitle: obrazová část
page: 173-183
imprint date: 1999
type of document: Subordinate Document
the number of reproductions: 23 b
language: english
parent document: Výtvarná skupina Tvrdohlaví, 1987 - 1999