Lidový dům ve Vysočanech

subtitle: Rozhovor Marcely Pánkové s Jiřím Halíkem, kvestorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové

type of document: podřazený dokument
parent document: Výtvarné umění
imprint date: 1996
number of page: 3
portrait photography: 1 čb
other photos: 2 čb
page: 112-114
notes of page: 112 - 114
language: český

Lidový dům ve Vysočanech

person born note
Pánková Marcela 16. 1. 1939  

Lidový dům ve Vysočanech

person born note
Halík Jiří 1955  

Lidový dům ve Vysočanech

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/05/30 - 1987/05/31   Konfrontace VI, Špitálská ulice, Praha

Lidový dům ve Vysočanech

institution, city
Lidový dům, Praha