Jiří Halík

* 1955
† 6. 12. 1995
Cultural Worker

 

nationality: Czech
sex: male

notes:
NK-2019/12 ne
pracovník odboru školství a kultury

Jiří Halík

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Lidový dům, Praha, Freyova 291/8

Jiří Halík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, *1987, čestný člen

Jiří Halík

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   12/15 aneb Český glóbus, Mladá fronta Dnes
  1991   Třináctý je čestný člen (Jsem bez práv a povinností, říká v tomto rozhovoru čestný člen 12/15 Jiří Halík), Večerní Praha
  1996   Lidový dům ve Vysočanech (Rozhovor Marcely Pánkové s Jiřím Halíkem, kvestorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové), Výtvarné umění, 112-114
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Jiří Halík

Jiří Halík

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Třináctý je čestný člen (Jsem bez práv a povinností, říká v tomto rozhovoru čestný člen 12/15 Jiří Halík), Večerní Praha

Jiří Halík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1994/04/26 - 1994/04/29   Antoni Tápies: Lepty a litografie, Galerie Němec, Praha 1
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/04/05 - 1990/04/29   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Kreslení, Galerie Fronta, Praha
1990/08/20 - 1990/09/16   Kontrasty, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1991/06/26 - 1991/07/28   Hořící keř, Emauzský klášter (Emauzské opatství), Praha 2
1991/06/27 - 1991/09/08   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Český globus, Městská knihovna Praha, Praha

Jiří Halík

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Konfrontace - Spontánní umělecký výraz 80. let, Výtvarné umění, 145-152
  2011   Česká osmdesátá, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 8.číslo, 2-2