Isidiny žaly

page: 47-48
imprint date: 1934
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Kvart, Sborník poesie a vědy

notes:
staroegyptský hymnus

Vrať se do svého domu, vrať Osirisi. -
Pane vznešený, nepřátelé tvoji odešli -
nepřátelé tvoji zanikli a není jich.
Zde já, sestra tvá, tebe milující,
teskním po tobě, pane můj Osirisi!
Proč přebýváš v dálí, beze mne, ty, mladosti kvetoucí!

Vrať se do svého domu – spěšně se vrať!
Mé srdce je hořkostí propálené,
vždyť tě mé oči nenacházejí.
Oči mé tě hledají na všech stranách,
oči mé tě chtějí spatřit!
Kdy přijde ta šťastná hodina – kdy tě uvidí.

Vrať se k té, která tě miluje!
K sestře své a ženě, vrať se, vrať!
Bohové i lidé zděšeni tím,že zde nejsi,
pozvedají své prosby k tobě!
A se mnou hořce pláčí -
spatřivše mé slzy tekoucí.

Touhy mé po tobě se vznášejí k nebes výšinám
a slzavé mé písně plynou k nebi.
Ale ty neslyšíš mého hlasu!
Já jsem tvá sestra milující -
tak jako já tě nikdo nemiloval.
Já jsem tvá sestra, tvá sestra!...