Jaroslav Janouch

* 22. 10. 1903, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod), Česká republika (Czech Republic)
† 7. 9. 1970, Praha
translator, Pedagogue, Poet, Writer, Publishing House Editor

 

sex: male

NK AUT: jk01051033
WIKIDATA: Q12023830
VIAF: 72365875

notes:
pseudonym
Holeček, Jan, 1903-1970 (Kvart)
Vlk, Vojtěch, 1903-1970 (překladatel - Cesarina Lupati: Norimberské loutky, Vyšehrad, Praha 1942)
otec sochaře Ladislava Janoucha
-
Poezie
Měsíční hodiny (Básně z let 1928-1930). Ladislav Janouch 2000
Próza
Rozmarné pohádky (Šeba 1937,1939)
Pro čest a slávu (Vyšehrad 1940,1947 , Blok 1970,1978,1990,2001)
Pohádka za pohádkou (Vyšehrad 1941, Atlas 1946)
Zajatci džungle (Vyšehrad 1942, Brno1947)
Zpěv z pralesa (Olomouc 1943, Atlas 1946)
U Toledské brány (Vyšehrad 1944,1947, Trinitas 1999)
Rytíř v žíněném rouchu (Brno1947)
Ve stínu jabloně (SNDK 1957)
Plachty nad oceánem (SNDK 1967)
Plachty nad oceánem (Blok 1978-výbor)
Kouzelný bubínek (Blok 2007)
Čarovné housličky ( Rakovník 2011)
Kamenné stádo (Praha 2013)
Uhlířská růže - rytíř Nelecha (Praha 2021)
Romány na pokračování:
Bouře v údolí (Lidové Listy 1938)
Tvá či Boží (Ve službách královny 1937)
Dobrodružství v Brasilii (Hospodář 1939)
Vřesová panenka (Lidové Listy 1940)
Překlady:
Kornel Makuszynski: Okřídlený chlapec (Vyšehrad 1934)
Cyprián Norwid: Litanie k nejsvětější panně Marii (Florián 1934)
Wáclav Berent: Živé kameny (Mazač 1937, Lidové nakladatelství 1972- zakázáno)
Stefan Žeromski: Mučedníci (Florián 1937)
Zofie Kossaková: O Kristovu korunu (Vyšehrad 1937)
Zofie Kossaková: Z lásky (Vyšehrad 1938)
Zofie Kossaková: Legenda o sv.Mikuláši z Prstnice (Soukromý tisk 1938)
Sergiusz Piasecki: Milenec hvězd (Melantrich 1938, Konfrontace-Curich 1980)
Sergiusz Piasecki: Král hranice (Melantrich 1938, Konfrontace-Curich 1980)
Zofie Kossaková: Puškař Orbano (Vyšehrad 1939)
Jerzy Andrzejewski: Mír v duši (LUK 1941)
Jerzy Andrzejewski: Řád srdce (Moravské kolo spis.1947, Lidové nakl.1972, zakázáno)
Zofie Kossaková: Křižáci (Vyšehrad 1948)
Wanda Wasilewská: Ujařmená země (SNKLHU 1948)
Henryk Sienkiewitz: Křižáci (Práce 1949, Naše Vojsko 1955, SNKLHU 1959 Odeon 1971,1977, Sfinga 1995, Blok-Akcent 2001,2008)
K.Przerwa-Tetmayer: Legenda Tater (Melantrich1953)
Stefan Mlynarski: Z dějin polského dělnického hnutí (Orbis 1954)
Jerzy Korzeniowski: Šlechtická vesnice, Spekulant (SNKLHU 1957)
Zofie Kossaková: Malomocný král (Lidová demokracie 1958)
Aleksandr Godlewski: Tahiti nejkrásnější (Orbis 1960)
Hana Malewská: Jaro Řecka (Vyšehrad 1960)
Překlady a úpravy:
Andrej Čajkovskij: Kozácká pomsta (Vyšehrad 1941)
Cesarina Lupatti: Norimberské loutky (Vyšehrad 1942 - z italského originálu pod pseudonymem Vojtěch Vlk.)
Charles Dickens: Oliver Twist (B.Stýblo 1947)
Frederyk Marryat: Kormidelnik Vlnovský (B.Stýblo 1948)
Překlady románů v denním tisku (na pokračování):
Kornel Makuszynski: Člověk v noci nalezený (České Slovo 1933)
Henryk Sienkiewitz: Křižáci (Svobodné Slovo 1956)
Literatura:
Vl.Pazourek Přítomnost lit. pro mládež 1946
O.CHaloupka, J.Voráček: Kontury české lit. pro děti a mládež (Albatros 1984)
Dr.J.Tomeš: Český biografický slovník (Akademia 1992)
Lexikon české literatury H-J d.2 (Akademia 1993)
T.Studenovský, J.Bláha: Slovnik čs.autorů pro chlapce (Ostrov 2000)
V.Zoubek: Sochař Ladislav Janouch (in RG 2002)
J.Dvořák a kol.: 70 let nakl. Vyšehrad (Vyšehrad 2004)
V.Vařejková: Pohádky jako ze života (Ladění č.2,2007)
www.čítárny.cz
zpracoval Ladislav Janouch, 2008

Jaroslav Janouch

Jaroslav Janouch se narodil ve Světlé nad Sázavou. Po měšťanské škole vystudoval učitelský ústav v Kutné Hoře, kde maturoval v roce 1922. Pokračoval ve studiích na Škole vysokých studií pedagogických 1922-1924 v Praze. Začal publikovat vlastní a přeloženou tvorbu v časopisech Forum, Cesta, Akord,Poesie atd. Sblížíl se s katolicky zaměřenýmí literáty (Václavem Renčem, Františkem Křelinou, Josefem Kostohryzem, Františkem Lazeckým, Janem Zahradníčkem aj.). V roce 1931 zakládá společně s Josefem Heydukem literárně kritický časopis Blok (přispěvatelé: Jaroslav Durych, František Halas, Josef Hora, Jindřich Hořejší, Vladislav Vančura, Vilém Závada ad.). V letech 1934 - 1935 je redaktorem a zástupcem ředitele časopisu Slovanská revue. V letech 1934 – 1937 přispívá do revue Kvart řízené Vítem Obrtelem, někdy pod značkou Jan Holeček). Seznamuje se a udržoval přátelství s Josefem Florianem, nakladatelem ze Staré Říše. Přispívá do jeho Archů a překládá pro Dobré dílo polské autory. Hluboký zájem o polskou kulturu a osobní kontakty s polskými básníky a spisovateli (Braun, Madej, Czechowitz, Dobraczynski, Kossaková a další) ho vedou k publikování informací, básní a článků v různých periodikách v ČSR. Celkem přeložil práce sedmdesátky polských spisovatelů a básníků. Zprostředkovává vydávání básní českých autorů v Polsku (Březina, Halas, Seifert, Renč, Závada, Nezval ad.) v překladech svého přítele, polského básníka A. Madeje. Do Rozhledů po literatuře a umění píše od roku 1931 články o polské literatuře, v roce 1935 začíná psát pod značkou NON recenze a články o dětské literatuře. Na konci třicátých let se stává redaktorem nakladatelství Vyšehrad, kde řídí vydávání dětské literatury. Od roku 1939 do zákazu nacisty řídí edici Raná setba a zároveň edice Dětské knihy Vyšehradu a Knihy Vyšehradu pro mládež. Za jeho redakce vyšlo v prvním vydání kolem třiceti titulů, mezi jinými Renč-Trnka: Perniková chaloupka, Deyl-Kubašta: Příběhy z Medové stráně, Alda-Herink: Sůl nad zlato, Sovák-Kubašta: Zvířátka a sedm loupežníků. V roce 1946 - 1947 je šéfredaktorem nakladatelství Atlas a zároveň časopisu Radostné mládí. Po zákazu jeho vydávání učí, až do odchodu do důchodu na zvláštní škole v Ostrovní ulici.
Používané pseudonymy a značky: Vojtěch Vlk, Jan Holeček, Bohuslav Lipný, Michal Alen, J.J, -jch, -jch-, jch, J.Ch., mj, M.J., NON.
zpracoval Ladislav Janouch, 2008

Jaroslav Janouch

foto - archiv Ladislav Janouch
Ladislav Janouch: Portrét otce, 1966, kresba
Ladislav Janouch: Portrét otce, 1970
Nakladatel Ladislav Kuncíř s Jaroslavem Janouchem
Spisovatel Václav Renč a manželé Janouchovi
Spisovatelé Jaroslav Janouch (vlevo) a František Lazecký 1935
 

Jaroslav Janouch

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Škola vysokých studií pedagogických, Praha
1918 - 1922   Učitelský ústav, Kutná Hora (Kutná Hora)

Jaroslav Janouch

from - to   institution, city, notes
1923 - 1926   Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod), učitel
1931 - 1931   Blok, časopis pro literaturu a kritiku, Praha, Blok 1931 (1), č. 1 řídil samostatně, Blok 1931 (1), č. 2. společně s Josefem Heydukem
1934 - ????   Slovanská revue, měsíčník, Praha, Příkopy 14, zástupce ředitele a odpovědný redaktor
1939 - 1945   Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha, Karlovo náměstí, redaktor dětské literatury
1946 - 1947   Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha, Příkopy 12, vedoucí redaktor
1946 - 1948   Radostné mládí, časopis, Praha, vedoucí redaktor
1947 - 1964   Praha, Praha, ředitel zvláštní školy v Praze

Jaroslav Janouch

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Kroužek polských překladatelů, *
???? - ????   osobnosti (Kraj Vysočina), *
1935 - ????   Skupina Kvart, *1935
1946 - 1948   Moravské kolo spisovatelů, *, do zrušení
1947 - ????   Svaz českých novinářů, *
1966 - 1970   Svaz československých spisovatelů, *

Jaroslav Janouch

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1935/05/08 - 1935/05/31   Výstava spolupracovníků Kvartu, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
2010/04/12 - 2010/05/30   4 generace Janouchů, Galerie Na Půdě, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod)

Jaroslav Janouch

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   4 generace Janouchů (František, Jaroslav, Ladislav, David), KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Polská Praha (aneb Jak se z půlky stala polka), Nakladatelství BVD, Čechtice (Benešov)
  2009   Proměny české pohádky (K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2010   Krejčí Očko a trpaslíci, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2012   Český historický román v období protektorátu, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Válečné dětství a mládí (1939 - 1945) v literatuře a publicistice, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2022   Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Zapadlo slunce za dnem, který nebyl (Zapomenutí, opomíjení a opovrhovaní; Z jiné historie české literatury (léta 1850 - 1940)), Nakladatelství Petrov, Brno (Brno-město)
  2009   Světelsko (Vlastivědný sborník 2. díl), Město Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
  2015   Světelsko (Vlastivědný sborník 3.díl), Město Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1984   Kontury české literatury pro děti a mládež (od začátku 19 století po současnost), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1993   Lexikon české literatury 2/I H-J (Osobnosti, díla, instituce), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2000   Slovník českých autorů knih pro chlapce (a nejen pro ně), Nakladatelství Ostrov, Praha
  2012   Slovník autorů literatury pro děti a mládež II. (Čeští spisovatelé), Nakladatelství Libri, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1930   Blok (Časopis pro literaturu a kulturu), Středisko, 20
  1931   Blok, Lidové noviny, 7
  1934   Z galerji czeskich polonofilow, Zet
  1940   Dětem to nejlepší, Národní výzva
  1940   Hrst knižek pro děti, Brázda, 585-586
  1940   Janouchův román pro mládež z doby švédského obležení Brna Pro čest a slávu... (Nové knihy pro mládež), Akord, 107-108
  1940   Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu, Úhor, 157
  1940   Knihy pro děti, Řád, 558-559
  1940   Pro čest a slávu, List mladých
  1940   Pro čest a slávu., Národní listy
  1940   Pro mládež..., Náchodské listy
  1940   Z nových knih, Slovíčko
  1941   Janouch Jaroslav, Pro čest a slávu., Naše kniha
  1941   Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu, Archa, 157
  1941   Jaroslav Janouch: Pro česta slávu, Zvon, 250-251
  1941   Pro česla slávu, Jaroslav Janouch, Jitro 6, 190
  1942   Jaroslav Janouch: Pohádka za pohádkou, Venkov
  1942   Obrazy z minulých dob, Lidové noviny, 7
  1942   Radost dětem (Nejhezčí knížky pro mládež), Řád
  1944   Rozmarné pohádky (Jaroslav Janouch: Křišťálové zrcadlo), periodikum
  1945   U Toledské brány, Vyšehrad, 44-45
  1946   Obrazy minulých dob, Přítomnost české literatury pro mládež, 81-83
  1946   Pohádky (Literárně historický přehled), Přítomnost české literatury pro mládež, 51-62
  1947   Historický román pro mládež, Národní osvobození
  1947   Janouch: Cesta za slávou, Na hlubinu, 239
  1947   Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu, O knihách, 98
  1947   Jaroslav Janouch: Pro česta slávu, Komenský, 240
  1947   Jaroslav Janouch: Zajatci džungle, Na hlubinu, 358
  1947   Jaroslav Janouch: Zajatci džungle, Vyšehrad, 66
  1947   Jaroslav Janouch: Zpěv z pralesa, Na hlubinu, 80
  1947   Jaroslav Janouch: Zpěv z pralesa, Česká osvěta, 72
  1947   Jaroslav Janouch: Zpěv z pralesa, O knihách, 21
  1947   Pro čest a slávu, Lidová demokracie, 4
  1947   Pro čest a slávu, Česká osvěta, 499
  1947   Probírka knihami pro mládež, Svobodné noviny, 5
  1947   V zápase s přírodou a lidmi, periodikum
  1947   Zpěv z pralesa, Národní osvobození
  1947-48   Jaroslav Janouch: Zajatci džungle, Úsvit 5, 122-123
  1948   Jaroslav Janouch: U Toledské brány, Komenský, 223
  1948   Minařík K.Janouch J.: Rytíř v žíněném rouchu, Na hlubinu, 118
  1948   Poutavá kniha pro mládež (Rytíř v žíněném rouchu), Lidová demokracie, 5
  1954   Křižáci Henryka Sienkiewzce na české půdě, Slavia, 547-558
  1954   Zykmund Mlynarski: Z dějin polského demokratického hnutí, Slezský sborník, 568-569
  1957   Knihy pro děti a mládež (Letmý pohled), Literární noviny, 4
  1957   Z dějin polského demokratického hnutí, Český časopis historický, 377
  1967   Devaterník (Z dětské literatury), Plamen, 142-143
  1967   Pohádky, básně, román (Předvánoční rozprava o dětské literatuře), Kulturní tvorba, 12
  1967   Román Jar. Janoucha - Plachty nad oceánem, Rudé právo
  1967   Romance, romantika a dobrodružství, Rudé právo, 5
  1968   Jaroslav Janouch, Zlatý máj
  1968   První plavba - pokolikáté (plachty nad oceánem), Zlatý máj, 352
  1971   Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu, Zlatý máj, 7.číslo, 479
  1971   Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu, Mladá fronta
  1971   Tři nové knihy Bloku, Lidová demokracie, 5
  1974   Pro čest a slávu v polštině, Zlatý máj
  1978   Plachty nad oceánem (další vyd.), Komenský, 128
  1984   Jaroslav Janouch (1903.1970), Kontury české literatury pro děti a mládež, 321-322
  1991   Vítěz nejen nad Švédy, Brněnský večerník, 3
  1993   Janouch Jaroslav (22.10.1903 Světlá nad Sázavou - 7.9.1970 Praha), Lexikon české literatury 2/I H-J, 457-458
  1993   Osobnosti regionu, Havlíčkobrodský zpravodaj, 22
  1995   Četba našeho mládí, Ledečské noviny, 4
  1999   Jaroslav Janouch a jeho Cid, U Toledské brány, 123-124
  2000   Dodatek k poesii 1929 - 1938 (Jaroslav Janouch - Kočka), Psí víno, 21
  2003   Chlapec ve víru válečné vřavy, Ladění, 15-16
  2003   Sochař Ladislav Janouch, Bulletin, Klub kultury SN ČR, Praha
  2007   Jaroslav Janouch - pohádkář, Kouzelný bubínek, 96-99
  2007   Pohádky jako ze života, Ladění, 20-21
  2008   El téma Cidiano en los traducciones y adaptaciones Checos (1856 - 2001), Pasión por el hispanismo, 141-154
  2008   Útěk do náručí dějin (Escape into Historys Arms), Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory, 9-12
  2008   Zapomenutý nezapomenutelný "Polák", Polská Praha, 303
  2009   Cid v zrcadle českých překladů a adaptací (1885 - 2001), Svět literatury, 94-112
  2009   Jaroslav Janouch (22.10.1903 Světlá nad Sázavou - 7.9.1970 Praha, učitel, redaktor, básník, prozaik), Hrst písku
  2009   Mimo hlavní proud, Proměny české pohádky, 70-79
  2009   Otec a syn (František a Jaroslav Janouchové, učitelé a spisovatelé), Světelsko, 123-141
  2010   Čtyři generace Janouchů, Cesta vrchovinou
  2010   Nepřehlédnutelná hrst, Obrys - Kmen, 2
  2010   Výstava 4 generace Janouchů, Světelský zpravodaj, 16-18
  2011   Jaroslav Janouch (1903 Světlá nad Sázavou - 1970 Praha), Čarovné housličky
  2011   Nezapomínejme na rodáky, Cesta vrchovinou, 3
  2011   Tři generace Janouchů, Noviny Prahy 12, 2
  2012   Český historický román v období protektorátu (Stručný přehled), Český historický román v období protektorátu, 321-364
  2012   Janouch Jaroslav (22.10.1903 Světlá nad Sázavou - 7.9.1970 Praha), Slovník autorů literatury pro děti a mládež II., 186-187
  2013   Tip na knihu (Kamenné stádo), Světelský zpravodaj, 25
  2013   Třetí a poslední soubor pohádek..., Kamenné stádo
  2014   Česko-Polské literární vztahy - III.část próza (pokračování), Knihovnický zpravodaj Vysočiny
  2014   Jaroslav Janouch (Učitel a spisovatel), Tucet osobností světelska
  2015   Rod Kosteleckých ze Světlé nad Sázavou a Dolní Březinky, Světelsko, 193-205
  2015/04/15   Trojice historických próz z období protektorátu, 13. roční konference současnost literatury pro děti a mládež
  2016   Trojice historických próz z období Protektorátu Čechy a Morava, Válečné dětství a mládí (1939 - 1945) v literatuře a publicistice, 57-65
  2018   Rozjímání, Světelský zpravodaj, 25-26
  2021   Dítě na plátně minulosti: Tři poznámky k protektorátní historické próze pro mládež, Bohemica litteraria, 70-89
  2021   Kultura (Upřesnění), Světelský zpravodaj, 20
  2021   Novou knihu světelského autora Ladislava Janoucha můžete zakoupit v infocentru (Uhlířská růže Rytíř Nelecha), Světelský zpravodaj, 19
  2022   Hledání jiné tradice (Literatura pro děti a mládež (pohádka)), Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, 503-504
  2022   Jaroslav Janouch, Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, 6-9
  2022   Na pozadí české historie (Literatura pro děti a mládež (Příběhová próza)), Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, 513-516
  2022   Převyprávění starých literárních látek (Literatura pro děti a mládež (Příběhová próza)), Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, 511-513
  2023   Jaroslav Janouch (1903-1970), Světelský zpravodaj, 12-13
  2023   Spisovatel a překladatel Jaroslav Janouch (120 let), Kam po Česku, 17.ročník, 6
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Janouch Jaroslav (www.citarny.cz)
  ????   Jaroslav Janouch (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  2012/08/17   Čarovné housličky. Další oblíbené pohádky Jaroslava Janoucha s ilustracemi Vlasty Baránkové (www.citarny.cz)
  2012/08/17   Krejčí Očko a trpaslíci, ztracená a znovu zveršovaná pohádka pro všechny (www.citarny.cz), www.citarny.cz
  2013/04/02   Kamenné stádo, velmi příjemná kniha pohádek a pověstí (www.citarny.cz)
  2021/07/23   Monografie a knihy rodu umělců Ladislava Janoucha (citarny.cz)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   4 generace Janouchů (František, Jaroslav, Ladislav, David)
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Polská krásná literatura v českých překladech (1945-1979), Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, Praha
katalog nevýtvarný
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Tucet osobností světelska, KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
nabídkový list
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat. (1947)   Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu (Obrázky Michaela Floriána), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940/12/15   Akord (měsíčník pro literaturu, umění a život), VIII..ročník, 3.číslo, Akord, literární a umělecké nakladatelství, Brno (Brno-město)
  1940/12/21   Řád (revue pro kulturu a život), 10.číslo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  2000   Psí víno, 13.číslo, 21, Jaroslav Kovanda, Zlín (Zlín)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   4 generace Janouchů (František, Jaroslav, Ladislav a David), KyTICe - Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod)

Jaroslav Janouch

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Rozmarné pohádky, Vojtěch Šeba, knihkupec a nakladatel, Praha
  1939   Rozmarné pohádky, Vojtěch Šeba, knihkupec a nakladatel, Praha
  1940   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Pohádka za pohádkou, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení Brna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1942   Pro česta slávu, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1942   Zajatci džungle, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1943   Zpěv z pralesa, Velehrad, nakladatelství dobré knihy v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1944   Křišťálové zrcadlo, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1944   U Toledské brány, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Pohádka za pohádkou, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1946   Zpěv z pralesa (Román pro dorůstající mládež z postředí českých vystěhovalců v Brazilii), Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947   Pro čest a slávu (Román pro mládež z doby švédského obležení města Brna), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Rytíř v žíněném rouchu, Nakladatelství Brněnské tiskárny, Brno (Brno-město)
  1947   U Toledské brány (Román pro mládež o bohatýrském životě Cida Campeadora), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Zajatci džungle, Nakladatelství Brněnské tiskárny, Brno (Brno-město)
  1948   Miloslav Vlnovský Ztroskotání lodi Pacific (Podle kapitána Fredericka Marryata a podle prvního českého zpracování Josefa Zimmermanna nově pro mládež upravil Jaroslav Janouch), B. Stýblo, Praha
  1957   Ve stínu jabloně (Pohádky), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1967   Plachty nad oceánem (Podle zápisků Františka Doležala), Státní nakladatelství dětské knihy, n. p., Praha
  1970   Pro čest a slávu, Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1973   Za honor i sławę, Nasza księgarnia, Varšava (Warszawa)
  1978   Plachty nad oceánem (Výbor z díla), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1980   Za honor i slawe, Nasza księgarnia, Varšava (Warszawa)
  1990   Pro čest a slávu (Dobrodružný příběh z třicetileté války), Nakladatelství Blok, Brno (Brno-město)
  1999   U Toledské brány (Příběh o rytířském životě Cida Campeadora), Nakladatelství Trinitas, Svitavy (Svitavy)
  2002   Pro čest a slávu, Vydavatelství Blok, spol. s r.o., Třebíč (Třebíč)
  2007   Kouzelný bubínek, Vydavatelství Blok, spol. s r.o., Třebíč (Třebíč)
  2011   Čarovné housličky, Ladislav Janouch, Praha
  2013   Kamenné stádo, Ladislav Janouch, Praha
  2021   Uhlířská růže (Rytíř Nelecha), Ladislav Janouch, Praha
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Měsíční hodiny (Básně 1928 - 1930), Ladislav Janouch, Praha
literární dílo (work)
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Rozmarné pohádky
  1937   Tvá či Boží
  1938   Bouře v údolí
  1939   Dobrodružství v Brasilii
  1940   Pro čest a slávu
  1940   Vřesová panenka
  1941   Pohádka za pohádkou
  1942   Zajatci džungle
  1944   Křišťálové zrcadlo
  1944   U Toledské brány
  1947   Rytíř v žíněném rouchu
  1957   Uhlířská růže
  1957   Ve stínu jabloně
  1967   Plachty nad oceánem

Jaroslav Janouch

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Král hranice, Melantrich, a.s., Praha
  1950   Křižáci, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1953   Legenda Tater, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1980/08/15   Král hranice (Revue napětí a humoru), 2.ročník, 8.číslo, Konfrontation SA, Curych (Zürich)
  2002   Sochař Ladislav Janouch, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Světelsko (Vlastivědný sborník 2. díl), Město Světlá nad Sázavou, Světlá nad Sázavou (Havlíčkův Brod)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Housle, Forum
  1928   Mlýn, Forum
  1928   Noc, Forum
  1929   Kočka, Cesta
  1929   Mlhy, Cesta
  1929   Vzpomínka, Cesta
  1930   K ránu, Cesta
  1930   Kuřák (Josefu Heydukovi), Cesta
  1930   Měsíční hodiny (Slečně A. Výravské), Cesta
  1931   Měsíční hodiny, Národní osvobození
  1932   Ceny města Varšavy. Polské časopisy, Literární noviny, 7
  1932   Česká literaturo, nikoli nejsi nejmenší... (Brücknerova polská studie o spisovateli K.M.Čapku-Chiodovi), Československá republika
  1932   Hvězdoslav a Polsko, Ceny města Varšavy, Československá republika
  1932   Jitro, Československá republika
  1932   Jubileum Eduarda Porebowicze, Polské knižní novinky, Venkov
  1932   Poláci vzpomínají českého polonofila Františka Kvapila, Československá republika
  1932   Polské časopisy, České slovo
  1932   Skřítkovo putování, Slovíčko
  1932   Slavný polský umělec Paderewski, Venkov
  1932   Smrt velkého polského spisovatele (Z cizích literatur), Rozhledy po literatuře a umění, 94
  1932   Změny v polské školské organisaci, Český učitel
  1933   Jubileum básníka Cypriana Norwida, České slovo
  1933   Návštěva polské básnířky v Praze, Pražské noviny
  1933   Nové polské knihy, Rozhledy po literatuře a umění
  1933   Padesátého výročí smrti prvního polského symbolisty..., Pražské noviny
  1933   Polská Akademie Literatury, Rozpravy Aventina, 9 (1933-1934).ročník, 5.číslo, 49-50
  1933   Polská kritika o českých románech, České slovo
  1933   Polské časopisy o české literatuře, Rozpravy Aventina, 9.ročník, 3.číslo, 32-33
  1933   Polské číslo Archy, Rozhledy po literatuře a umění, 137-138
  1933   Polské překlady ze slovanských literatur, Rozpravy Aventina, 9 (1933-1934).ročník, 8.číslo, 73-73
  1933   Polský Institut Mesjaniczny, Rozhledy po literatuře a umění, 137-138
  1933   Z polského kulturního života, České slovo
  1933   Z polského kulturního života, České slovo
  1933   Z polského kulturního života, Rozhledy po literatuře a umění
  1933   Z polských literárních časopisů, České slovo
  1933   Z polských literárních časopisů, České slovo
  1934   Díla Cypriana Norwida, Slovanská revue, 10-11
  1934   Italská antologie polské poesie, Rozhledy po literatuře a umění, 23
  1934   Jak pracoval Conrad-Korzeniowski, Pražské noviny
  1934   Norwidovské číslo Drogy, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Nová polská antologie z české poesie, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Nové polské knihy básnické, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Novinky polského nakladatelství (Gebethner i Wolf), Slovanská revue, 63-64
  1934   Polská práce na poli všeslovanského sblížení, Pražské noviny
  1934   Polská propagace literatury, Rozhledy po literatuře a umění, 31
  1934   Polská státní cena literární, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Polské literární ceny, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Polské literární časopisy a Československo, Slovanská revue, 10
  1934   Polské monografie českých básníků, Rozhledy po literatuře a umění, 15
  1934   Vydání posledních nalezených rukopisů C.Norwida, Rozhledy po literatuře a umění, 31
  1934   Z nové polské prózy, Rozhledy po literatuře a umění, 125
  1934   Z polského kulturního života, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Z polského kulturního života, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Z polského kulturního života, Rozhledy po literatuře a umění, 71
  1934   Z polských literárních časopisů, Rozpravy Aventina, 9 (1933-1934).ročník, 8.číslo, 73-73
  1934   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Zajímavá soutěž polského literárního časopisu., Rozhledy po literatuře a umění
  1934   Ze života Michala Choromaňského., Rozhledy po literatuře a umění
  1935   A.Assolant: Hrdinný kapitán Korkorán, Rozhledy po literatuře a umění, 295
  1935   Antoni Madej, Rozhledy po literatuře a umění, 76
  1935   Bohumila Sílová: Vodník Ivánek, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Cena polské akademie literatury na rok 1935, Rozhledy po literatuře a umění, 51
  1935   Cenou odměněný román, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Cenu Varšavského pen-klubu, Rozhledy po literatuře a umění, 51
  1935   Dětský dobrodružný román z východní Afriky, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Dvě monografie o Josefu Pilsudském., Rozhledy po literatuře a umění, 315
  1935   F.Molnár: Hoši z naší ulice, Rozhledy po literatuře a umění, 295
  1935   Jan Petrus: Bohatýři, Rozhledy po literatuře a umění, 318
  1935   Jan Wenig: Jarča dělá módu, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Joseph Conrad v soukromí, Rozhledy po literatuře a umění, 23
  1935   K.Klostermann: Robinson na Otavě, Rozhledy po literatuře a umění, 295
  1935   Kazimiera Ilakowiczówna, Rozhledy po literatuře a umění, 18
  1935   Město mlh, Slovíčko
  1935   Nové polské vydání pana Tadeáše., Rozhledy po literatuře a umění, 67
  1935   Nový Zegadlowiczuv román, Rozhledy po literatuře a umění, 252
  1935   Obraz současné literatury polské, Rozhledy po literatuře a umění, 116
  1935   Ostrovy havajské, Slovíčko
  1935   Pavel Dancray: Vládce Himalájí, Rozhledy po literatuře a umění, 295
  1935   Pozor na auto, Slovíčko
  1935   První svazek litevských lidových přísloví, Rozhledy po literatuře a umění, 67
  1935   Román tatranské přírody (V.Štáflová: Kamzíček), Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Rumunské písně lidové, Rozhledy po literatuře a umění, 116
  1935   Souborné vydání spisů Boleslava Prusa, Rozhledy po literatuře a umění, 18
  1935   Studie o Stanislawu Brzozowském., Rozhledy po literatuře a umění, 18
  1935   Z knih pro naší drobotinu, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Z kulturního života polského, Rozhledy po literatuře a umění, 225
  1935   Z kulturního života polského, Rozhledy po literatuře a umění, 251-252
  1935   Z polských časopisů, Rozhledy po literatuře a umění, 76
  1935   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění, 51
  1935   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění, 116
  1935   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění, 195
  1935   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění, 260
  1935   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění, 315
  1935   Zajímavá soutěž v Polsku, Rozhledy po literatuře a umění, 51
  1935   Zofja Nalkowská, Rozhledy po literatuře a umění, 261
  1936   Emil Holan: Jirkův velký vynález, Rozhledy po literatuře a umění, 301
  1936   Fringila: Úsměvy života, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Jak se Jenda polepšil, Slovíčko
  1936   Jan Wenig: Tonda Strnad rozhlasovým reportérem, Rozhledy po literatuře a umění, 326
  1936   Jaroslav Foglar: Boj o první místo, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Josef Entner: Naši uličníci, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Josef Prchal: Volající dálky, Rozhledy po literatuře a umění, 267
  1936   Karel Čapek v polské literatuře, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Karel Kalláb: Pověsti hradů moravských a slezských, Rozhledy po literatuře a umění, 301
  1936   L.Šebestová: Ela zlatovláska, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   M.Kvěchová-Fišerová: Dětem pro radost, Rozhledy po literatuře a umění, 301
  1936   Moje máma, Slovíčko
  1936   Nakladatel E.Hanf..., Ranní noviny, 4
  1936   Nové polské knihy, Rozhledy po literatuře a umění, 243
  1936   Podivné jednání, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Pohádka o smutném jelenu, Slovíčko
  1936   Pohádka o smutném jelenu, Slovíčko
  1936   Polská Akademie literatury, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Polská Akademie literatury, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Polská studie o dějinách rumunské literatury, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Polské číslo literárního týdeníku o Slezku, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Polský výbor z díla Rumunského básníka, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   President Osvoboditel, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Profesor Alexandr Bruckner, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Příhoda v tramvaji, Právo lidu
  1936   Rozum a cit, Slovíčko
  1936   Tváří v tvář, Rozhledy po literatuře a umění, 326
  1936   Vlasta Štáflová: Věčné mládí, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Z kulturního života polského, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Z polských časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1936   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění, 243
  1936   Zajímavé soutěže polského lit.časopisu, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   A. Fisherová: Za dva prsty poledne, Rozhledy po literatuře a umění, 288
  1937   Axel Klinckowström: Podivuhodné proměny, Rozhledy po literatuře a umění, 312
  1937   Carpatica-část A (duchovědná), Rozhledy po literatuře a umění, 208
  1937   D.G.Mukerdži: Můj slon Kári, Rozhledy po literatuře a umění, 287
  1937   Dr. Josef Jirsík: Na svobodě a za mřížemi, Rozhledy po literatuře a umění, 276
  1937   Fr.Kárník: Milá knížka pohádek, Rozhledy po literatuře a umění, 287
  1937   J.Rybková: Diplomatka Karla, Rozhledy po literatuře a umění, 288
  1937   Letošní cenu Penklubu, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Marie Mervartová-Klírová: Věra se dá na pokání, Rozhledy po literatuře a umění, 287
  1937   Nové polské knihy, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Nový polský historický román, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Polské literární časopisy, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Polský Parnas, Rozhledy po literatuře a umění, 207
  1937   Prof. dr. Aug. Bayer: Botanika speciální, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   R. Kipling: Stateční kapitáni, Rozhledy po literatuře a umění, 288
  1937   Tvá či Boží, Ve službách královny, 3-4
  1937   Tvá či Boží? (Román současného života), Ve službách královny, 18-19
  1937   Tvá či Boží? (román současného života.), Ve službách královny, 34-35
  1937   Tvá či Boží? (Román současného života), Ve službách královny, 50-51
  1937   Tvá či Boží? (román současného života.), Ve službách královny, 70-71, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Tvá či Boží? (Román současného života.), Ve službách královny, 82-83
  1937   Tvá či Boží? (Román současného života), Ve službách královny, 115-118
  1937   Tvá či Boží? (román současného života.), Ve službách královny, 131-132
  1937   Tvá či Boží? (román současného života.), Ve službách královny, 140-141
  1937   Tvá či Boží? (Román současného života.), Ve službách královny, 164-165
  1937   Tvá či Boží? (Román současného života.), Ve službách královny, 174-175
  1937   Universita v Jeně, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Václav Valenta-Alfa: Mědvěd Ivan, Rozhledy po literatuře a umění, 276
  1937   Vít.Šmejc? Tygr pana Božka, Rozhledy po literatuře a umění, 287
  1937   Vlasta Štáflová: Háló, kamaráde, Rozhledy po literatuře a umění, 288
  1937   Z nových polských knih, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Z polského kulturního života, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Z polského kulturního života, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Z polského kulturního života, Rozhledy po literatuře a umění, 285
  1937   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1937   Z polských literárních časopisů, Rozhledy po literatuře a umění
  1938   A světlo v temnotách svítí, Lidový hospodář
  1938   Armáda po druhé zvedá hlas, Lidový hospodář
  1938   Bouře v údolí (Román na pokračování), Lidové listy
  1938   Hlas volajícího z hrobu, Král hranice, 2-4
  1938   Hlas volajícícho z hrobu, Král hranice, 2-4
  1938   Jak si Práce vzala za pomocníka Písničku, Slovíčko
  1938   Román o trpělivém pěšákovi, Literární noviny, 6
  1938   Spánky mé, časy mé v rukou Tvých, Lidový hospodář
  1939   Co číst, Hospodář
  1939   Dětství, Národní noviny
  1939   Dobrodružství v Brasilii (Román na pokračování), Hospodář
  1939   Hlídka na jezeře, List mladých
  1939   Proč má okoun na sobě pruhy a proč jsou oči plotice červené?, Dětská neděle
  1939   Svatý Vojtěch v umění, Národní noviny
  1939   Šoule Machoule a jeho kozel, Dětská neděle, 388-390
  1939   Štědrovečerní zvony, Venkov
  1939   Trojspolek, Národní noviny, 10
  1939   Zemi milované, Hospodář
  1940   Čtení pro děti (Rozmach dětské knihy. Knihy poučení pro mládež.), Hospodář
  1940   Obléhání Brna Švédy (Útoky na baštu sv. Tomáše a na Špilberk), Lidové listy, 11
  1940   Půlnoční zvony, Mladý čtenář
  1940   Yellowstone - začarovaný kraj, Malý čtenář
  1940/41   Vřesová panenka (Román o lásce mladých lidí), Lidové listy
  1941   Boj s mořem, Dětská neděle, 78-80
  1941   Hlídka na jezeře, Dětská neděle, 4
  1941   Hlídka na jezeře, Dětská neděle, 18-20
  1941   Hlídka na jezeře, Dětská neděle, 29
  1941   Oživlé preclíčky, Dětská neděle, 63-65
  1941   Oživlé preclíčky, Dětská neděle, 75-76
  1941   Po prve ve škole, Dětská neděle, 52-53
  1941   Švédové před Brnem (Šest neděl před obležením Brna), Den, 3
  1942   Cesta pralesem, Lidové listy
  1942   Dobrý člověk, Lidové listy, 5
  1942   Květy orchidejí, Lidové listy
  1943   Zemřel spisovatel Vl. Donát, Lidové listy
  1946   Cesta pralesem, Radostné mládí, 2-3
  1946   Konec obléhání Brna, Radostné mládí, 66-67
  1946   Největší město, Radostné mládí, 99-100
  1946   Přepadení sv. Františka na cestě do Jeruzalema, Radostné mládí, 36-37
  1947   15. březen, Radostné mládí, 211-212
  1947   Bílý plášť proroka, Svítání
  1947   Cidův poslední boj, Radostné mládí, 114-115
  1947   Češi v brasilském pralese, Češi v brasilském pralese, 84-85
  1947   Dobytí sv. kříže, Radostné mládí, 257-258
  1947   Hrdinský švec, Radostné mládí, 284-285
  1947   Chlapec z XXI století, Radostné mládí, 289-290
  1947   Malý hrdina, Radostné mládí, 264-265
  1947   Moje máma, Radostné mládí, 261
  1947   Na vesnici, Radostné mládí, 232-233
  1947   Noční hlídka, Radostné mládí, 313-315
  1947   Spravedlivá odplata, Radostné mládí, 216-217
  1947   Statečná Tonička, Radostné mládí, 291-292
  1947   Strašlivá změna, Radostné mládí, 165
  1947   Svátek lesa, Radostné mládí, 65-66
  1947   Svatý Vojtěch, Radostné mládí, 241-242
  1947   Tajfun na Filipínách, Radostné mládí, 209-211
  1947   Toline, Radostné mládí, 24-26
  1947   U městské brány, Radostné mládí, 249-251
  1947   Ze života na hradě a na tvrzi, Radostné mládí, 267-268
  1947   Zpěv z pralesa, Radostné mládí, 138-139
  1949   Co jsem viděl v Polsku., Dar
  1953   Poznámky překladatelovy, Legenda Tater, 363-364
  1956   Rembrandt ve Varšavě., Lidová demokracie
  1957   Návštěva (Úryvek z knihy Uhlířská růže), Rudé právo, 37.ročník, 222.číslo, 2
  1958   Půlnoční zvony, Cyrilometodějský kalendář
  1962   Ze starých časů, Cyrilometodějský kalendář
  1973   Jak Krátkodlouhý přemohl obra, Naše rodina, 19
  1980   Hlas volajícího z hrobu, Král hranice, 5-7
  1990   Švédové před Brnem, Zvonky, 4-5
  2009   Návštěva, Světelsko, 291-293
  2010   Čarovni bubnič, Turčevak, 17-20, Srbské sdružení sv. Sáva
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Cyrilometodějský kalendář, Česká katolická charita, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Mgr. David Janouch
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Ve službách královny (Věstník Mariánských družin československých), xxx.ročník, 1.číslo
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 2.číslo, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 3.číslo, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 4.číslo, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 5.číslo, 65-80, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 6.číslo, 81-96, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 7-8.číslo, 97-124, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 9.číslo, 121-136, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 10.číslo, 137-152, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 11.číslo, 153-168, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha
  1937   Ve službách královny, XXX.ročník, 12.číslo, 169-184, Kněží Tovaryšstva Ježíšova, Praha

Jaroslav Janouch

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942   Parsifal, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha

Jaroslav Janouch

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Litanie k nejsvětější Panně Marii, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1934   Okřídlený chlapec (Letecký román), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1937   Mučedníci, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1937   O Kristovu korunu (Křižácká epopeje, svazek první, díl I. a II.), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1937   O Kristovu korunu (Křižácká epopeje, svazek druhý, díl III. a IV.), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1937   Živé kameny, Leopold Mazáč, nakladatelství, Praha
  1938   Král hranice, Melantrich, a.s., Praha
  1938   Milenec hvězd (Pašerácký román o nebezpečných výpravách přes hranice), Melantrich, a.s., Praha
  1938   Z lásky (Historický román), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1939   Puškař Orbano, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Kozácká pomsta, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1941   Mír v duši (Román), Literární a umělecký klub (LUK), Praha
  1942   Norimberské loutky, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Oliver Twist, B. Stýblo, Praha
  1947   Řád srdce, Moravské kolo spisovatelů, Brno (Brno-město)
  1948   Křižáci (Křižácká epopeje, svazek první, díl první a druhý), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1948   Křižáci (Křižácká epopeje, svazek druhý, díl třetí a čtvrtý), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1949   Křižáci, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1950   Křižáci, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
  1950   Ujařmená země, Svoboda, nakladatelství, Praha
  1953   Legenda Tater, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1954   Z dějin polského demokratického hnutí, Státní nakladatelství politické literatury (SNPL), Praha
  1955   Křižáci, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1956   Šlechtická vesnice, Spekulant, Karpatští horalé, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1958   Malomocný král, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1959   Křižáci I., Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1959   Křižáci II., Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1960   Jaro Řecka, Nakladatelství Lidová demokracie, Praha
  1960   Tahiti nejkrásnější, Orbis, Praha
  1971   Křižáci I, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1971   Křižáci II, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1977   Křižáci, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1980/07/15   Milenec hvězd (Revue napětí a humoru), Konfrontation SA, Curych (Zürich)
  1980/08/15   Král hranice (Revue napětí a humoru), 2.ročník, 8.číslo, Konfrontation SA, Curych (Zürich)
  1995   Křižáci (Díl první), Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Křižáci (Díl druhý), Sfinga, nakladatelství, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   Křižáci I, Vydavatelství Blok, spol. s r.o., Třebíč (Třebíč)
  2001   Křižáci II, Vydavatelství Blok, spol. s r.o., Třebíč (Třebíč)
  2008   Křižáci (část první), Křižáci, Vydavatelství Blok, spol. s r.o., Třebíč (Třebíč)
  2008   Křižáci (část druhá), Křižáci, Vydavatelství Blok, spol. s r.o., Třebíč (Třebíč)
  2019   Křižáci (část první), Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
  2019   Křižáci (část druhá), Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč (Třebíč)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936/01   Blok 1936 (Sborník pro literaturu a kritiku), Emil Hanf, Praha
  2009   Hrst písku (Od Norwida po.. Polská poezie v překladech Jaroslava Janoucha), Periskop, Zdenka Brožová, Hluboš (Příbram)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Ač nemám polí..., Československá republika
  1931   Albatros, Národní osvobození
  1931   Kdy přijde čas, Československá republika
  1931   Preludium, Československá republika
  1931   Studna, Blok, 11-12
  1931   Věřil jsem vždy v světlou moc..., Příloha Akordu
  1931   Vzpomínka, České slovo
  1931   Za komuny, Národní osvobození
  1932   Člověk nalezený v noci, Československá republika
  1932   Lítost, Československá republika
  1932   Ofelie, České slovo
  1932   Pláč, Československá republika
  1932   Po letech, Československá republika
  1932   Pohled k slunci, Československá republika
  1932   Pohřeb hulána, Venkov
  1932   Poslední Kentaur, Československá republika
  1932   Smrt v slunci, Československá republika
  1932   Stěhovací ptáci, Československá republika
  1932   Večer, Československá republika
  1932   Věřil jsem vždycky, České slovo
  1932   Vlaštovka, Československá republika
  1932   Zkouška věrnosti (Vypravování Sindbádovo), Československá republika
  1933   Citáty z C. Norwida, Pražské noviny
  1933   Člověk v noci nalezený (Román na pokračování), České slovo, Melantrich, nakladatelství, Praha
  1933   Hlavní město, České slovo
  1933   Jezero Maerjelen, Akord, 361
  1933   Kamenná Hora, Akord, 362
  1933   Když noc hluboká..., Rozhledy po literatuře a umění, 129
  1933   Sedmá hodina, Národní osvobození
  1933   Vytrvám..., Akord, 361
  1934   Bacche bednevenies!..., Pražské noviny
  1934   Banální povídka, Slovanská revue, 3-10
  1934   Bližní, Poesie
  1934   Deset minut před příjezdem rychlíku Varšava-Zakopané, Pražské noviny
  1934   Déšť, Pražské noviny
  1934   Duchcov, Národní osvobození
  1934   Hyneme v údolích (Z epitafu na smrt Hoene-Wrońského), Pražské noviny
  1934   Isidiny žaly, Kvart, 47-48
  1934   Johanka z Arcu, Poesie
  1934   Konec a začátek, Pražské noviny
  1934   List, Pražské noviny
  1934   Menestrel, Národní osvobození
  1934   Mnohost a jakost, Kvart, 63-64
  1934   Moje píseň, Kvart, 28-29
  1934   Můj boy., Pražské noviny
  1934   Na Baltické moře, Slovanská revue, 10
  1934   Nervy, Kvart, 50-51
  1934   O tom, jak se krejčí pan Nitečka stal králem, Slovíčko
  1934   Obrázek, Pražské noviny
  1934   Okřídlený chlapec
  1934   Operace, Pražské noviny
  1934   Padlým v boji, Pražské noviny
  1934   Počátek věcí, Kvart, 53-54
  1934   Poeta, Pražské noviny
  1934   Polsko a Evropa, Pražské noviny
  1934   Poslední chvíle Jakubovského, Pražské noviny
  1934   Poštovní schránka v Reykjaviku, Pražské noviny
  1934   Před závody, Pražské noviny
  1934   Služka, Pražské noviny
  1934   Smrt dítěte, Pražské noviny
  1934   Sníh, Pražské noviny
  1934   Stisk ruky, Pražské noviny
  1934   Svět, Slovanská revue, 25-26
  1934   Turtucaia, Pražské noviny
  1934   Vlašťovka, Poesie
  1934   Zmrtvýchstání Cypriana Norwida, Rozhledy po literatuře a umění, 53-55
  1934   Zrcadla, Pražské noviny
  1934   Zrcadlo, Pražské noviny
  1935   Bílý plášť proroka - Tunis, Slovíčko
  1935   Černý hrabě, Slovanská revue, 19
  1935   Harmonika, Slovanská revue, 32
  1935   Hvězda, Československá žena
  1935   Chléb náš, Československá žena
  1935   Jak vznikly hvězdy (Polská legenda), Dětská neděle
  1935   Josífek, Národní osvobození
  1935   Láska, Rozhledy po literatuře a umění
  1935   Na "Polární hvězdě" (Povídka o dvou mladých trosečnících), Dětský svět
  1935   Na "Polární hvězdě", Dětský svět
  1935   Na "Polární hvězdě", Dětský svět
  1935   Na "Polární hvězdě", Dětský svět
  1935   Nejmladší novinář, Dětská neděle
  1935   Noční výpravy, Dětská neděle
  1935   O ježíškově stehlíku, Dětská neděle
  1935   O malém Ali Ahmedovi, Slovíčko
  1935   Příhoda, Slovíčko
  1935   Příhoda chlapců v podzemí, Slovíčko
  1935   S.O.S, Slovíčko
  1935   Setkání, Slovíčko
  1935   V čínské škole, Slovíčko
  1935   Začarovaná vajíčka, Slovíčko
  1935   Zbojníci, Dětská neděle
  1935   Žebrák, Dětský svět
  1936   Cestování bez cestování, Slovíčko
  1936   Exotické návštěvy, Právo lidu
  1936   Chlapcova příhoda na řece Amazonce, Slovíčko
  1936   Jak lišák ušil vlkovi boty (Polská bajka), Slovíčko
  1936   Jirka lékárníkem, Dětská neděle
  1936   Kolo, Dětská neděle
  1936   Konec, Právo lidu
  1936   Legenda o cvrčkovi, Dětská neděle
  1936   Legenda o sněhu, Dětská neděle
  1936   Legenda o svatém Markovi, Dětská neděle
  1936   Marabutova rada, Slovíčko
  1936   Příhoda u roentgenu, Právo lidu
  1936   Psycholog sebevrahů, Právo lidu
  1936   Setkání, Právo lidu
  1936   Studna, Blok 1936, 11-16
  1936   Vlci, periodikum
  1936   Zmařená výprava, Dětská neděle
  1937   „Je něco většího než lidské omyly a vášně...“, Hovory o knihách
  1937   Diana, Kvart, 246-247
  1937   Fragmenty předsmrtné, Kvart, 126-128
  1937   Krakovské jesličky v nebi, 39. Archy
  1937   Krakowské jesličky v nebi, Národní noviny
  1937   Metelice, Lidové noviny
  1937   Mezi zemí a měsícem, Dětská neděle
  1937   Nalezení svatého kopí, periodikum
  1937   Neposlušná včelka, Slovíčko
  1937   O cínové neposlušné konvici, Slovíčko
  1937   O nejvěrnějším psu, Slovíčko
  1937   Plavec Sindbád vypravuje, České slovo
  1937   Poslové vítězství, Neděle
  1937   Pronásledovaná a přece vítězná
  1937   Samuraj Riokaj, Dětská neděle
  1937   Slovo volajícího z pouště (úvodní stať z polského časopisu Zet), Obnova
  1937   Tajemný rytíř, Rozhledy po literatuře a umění, 212
  1937   V Charonově lodi, Rozhledy po literatuře a umění, 244-245
  1937   Zkouška, Národní noviny
  1937   Zykmund Krasiňski: Litanie, Řád, 141
  1937/38   Litanie, Řád, 141
  1937/38   Modlitba za zemřelé, Řád, 279
  1938   Cos ty Athénám učinil..., 40. Archy
  1938   Hlavní město, 40. Archy
  1938   Lítost, 40. Archy
  1938   Malý hrdina, Slovíčko
  1938   Modlitba za polského sedláka, Lidový hospodář
  1938   Moje píseň, 40. Archy
  1938   Na podlahu masopustní scény, 40. Archy
  1938   Na rynku, Národní noviny
  1938   Návštěvou k Matce Boží, Katolická žena
  1938   Nervy, 44. Archy
  1938   Pád Antiochie, Jitro, 19.ročník, 7.číslo, 206-209
  1938   Podloudníci, Pražský ilustrovaný zpravodaj
  1938   Pro krásnou Mabel, Právo lidu
  1938   Prometheovský sen Cypryana Norvida, 45. Archy, 1-32
  1938   Tragická cesta pašeráka Vládi
  1939   Děti, Hospodář
  1939   Diana, Národní noviny
  1939   Dvě legendy o slavíku Božím..., Našinec, 75.ročník, 84.číslo
  1939   Chléb náš, Národní noviny
  1939   Johanka z Arcu, Národní noviny
  1939   Kázání o lásce k vlasti, Řád, 5.ročník, 5.číslo, 295-306
  1939   Korály Matky Boží Piekošovské..., 48. a 49. Archy
  1939   Legenda o Betlémské hvězdě (Beskydská legenda), Hospodář
  1939   Malomocný král, Orelský věstník
  1939   Modlitba o moudrost potřebnou k vládě., Brána
  1939   Noční rozjímání, Orelský věstník
  1939   Noční zpytování faráře Siecheně, Řád, 393-397
  1939   Noční zpytování faráře Siecheně, Řád, 393-397
  1939   Panská zvůle, Právo lidu
  1939   Pohřeb hulána, Národní noviny
  1939   Poklad, Právo lidu
  1939   Poslední hodiny Byzance, Orelský věstník
  1939   Stará báje, Národní noviny
  1939   Studna, Národní noviny
  1939   Zabrání špitálu
  1939   Zklamané naděje (Z románu Puškař Orbano), Hospodář
  1939   Žhář, Národní noviny
  1940   Člověk a pes
  1940   Legenda o sv. Jiří, Řád, 226-232
  1941   Medailonek, Katolická žena, 35-46
  1942   Poklad, Neděle, 113-116
  1945   Panská zvůle, Rudé právo, 3
  1946   Hošík u Ježíškova stromečku, Radostné mládí, 122-123
  1946   Po bitvě u Grunwaldu, Radostné mládí, 19
  1946   Quo vadis domine, Radostné mládí, 68
  1946   Žralok, Radostné mládí, 120-121
  1947   Exotické návštěvy, Svobodný zítřek
  1947   Hrobařka, Československé noviny
  1947   Kapitán vypravuje, Svobodný zítřek
  1947   Krysař (podle francouského originálu upravil), Radostné mládí, 310-311
  1947   Mateřská láska, Radostné mládí, 188
  1947   Medailonek, Rodina
  1947   Nejmladší novinář, Národní osvobození
  1947   Obránci ulice, Práce
  1947   Odlévání oceli, Radostné mládí, 34-36
  1947   Po letech, Neděle
  1947   Poklad, Neděle
  1947   Poslední hrdinství pana Wolodyjowského, Radostné mládí, 274-276
  1947   Poslední rytíř, Národní osvobození
  1947   Revolver, Práce
  1947   Štědrý večer v polské vesnici, Radostné mládí, 132-133
  1947   Ti, kteří zůstali, Svobodný zítřek
  1947   V pruské škole, Radostné mládí, 161
  1947   Zklamání, Národní osvobození
  1947   Zločin, Práce
  1948   Kolibříci
  1949   Christus vincit, Kalendář matice cyrilometodějské
  1949   Jak se Jenda polepšil, Lidové noviny, 57.ročník, 237.číslo
  1949   Korály Matky Boží Piekošovské, Náš rok, 21-26
  1949   Lotosové jezírko, Práce
  1949   Po letech, Kalendář matice cyrilometodějské
  1949   Porobená země, Lidový kalendář, 82-85
  1955   Beseda o polské próze a poesii, Literární noviny, 4
  1955   Jitřenka (Úryvek z povídky Svatba na vsi), Literární noviny
  1955   Výboje polského výtvarnictví, Literární noviny, 11
  1956   Jak lišák ušil vlkovi boty (Polská bajka), Mateřidouška, 12.ročník, 5.číslo
  1956   Křižáci (1. pokračování), Svobodné slovo
  1958   Láska, Cyrilometodějský kalendář, 70
  1958   Mezi zemí a měsícem, Květy
  1959   Kaučuková tragedie, Cyrilometodějský kalendář
  1961   Poklad, Cyrilometodějský kalendář
  1964   Metelice, Svět v obrazech, 20
  1966   Hrst písku (Legenda), Plamen
  1967   Arétova záře, Plamen
  1967   Pes z terasy nad jezerem, Plamen
  1967   Za zády, Plamen
bibliofilie
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Legenda o svatém Mikuláši z Prstnice, Jaroslav Janouch, Praha
hra
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Láska, Československé divadelní a literární jednatelství, Praha
  1966/05/07   Mečem proti meči (Hra pro mládež na motivy románu H.Sienkiewitcze), Český rozhlas, Brno (Brno-město)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Katolická žena, Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Neděle (Rodinný kalendář na rok 1947), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1947   Rodina, Cyrilometodějská knihtiskárna V. Kotrba, Praha
  1949   Lidový kalendář (na rok 1950), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1958   Cyrilometodějský kalendář, Česká katolická charita, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931/03   Blok (Časopis pro literaturu a kritiku), 1.ročník, 1.číslo, Emil Hanf, Praha
  1933/02/5   Akord, VI.ročník, 29.číslo
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 2.číslo
  1934   Kvart (Sborník poesie a vědy), 2.ročník, 3.číslo
  1937   39. Archy, 39.číslo, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 2.číslo, V. Čejka, Praha
  1937   Kvart (Sborník poesie a vědy), 3.ročník, 3.číslo, V. Čejka, Praha
  1937   Řád (Revue pro kulturu a život 3), 4.ročník, 3.číslo
  1938   40. Archy, 1.číslo, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1938   44. Archy, 5.číslo, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1938   45. Archy, 6.číslo, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1939   48. a 49. Archy, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
  1939   Řád (Revue pro kulturu a život 5), 5.ročník, 5.číslo, Rudolf Voříšek, Praha

Jaroslav Janouch

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Ladislav Janouch: Sochy, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně / SUPŠ Bechyně, Bechyně (Tábor)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Škola mé štěstí (povídka ze života velkoměstského), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
  2006   Pohádka o marnotratném krejčím (napsal, nakreslil a namaloval Martin Kuriš), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Obrazy v živé paměti / Pictures in recent memory (Česká kniha pro děti a mládež 2007 / Czech books for children and young people 2007), Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  2013   The reception of Charles Dickens in Europe (volume I.a II.)
  2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Polska literatura w przekladach 1945 - 1970, Agencja Autorska, Varšava (Warszawa)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Berent (W.Berent:Živé kameny, Přel.J.Janouch), Lidové noviny
  1937   Živé kameny, Rozhledy po literatuře a umění, 283
  1938   Polský román historický, Lidové noviny
  1938   Román polského podloudníka, Lidové noviny
  1940   Dějinné náměty v knížkách pro děti, Literatura pro mládež, 45-52
  1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež, 5-20
  1946   Nad knížkami pro mládež, Lidové noviny
  1947   A nakonec to nejlepší (Oliwer Twist), Národní osvobození
  1947/07/29   Příklad polského historického románu, Lidové noviny
  1948   Poznámky životopisné a knihopisné, Moderní člověk a křesťanství, 296-307
  1984   Historické vědomí a historická próza pro děti, Zlatý máj, 579-585
  1986   Žánrová skladba literatury pro děti a mládež (Dobrodružná próza), Zlatý máj, 565-566
  1986   Žánrová skladba literatury pro děti a mládež (Historická próza), Zlatý máj, 53-55
  1990   Vycházejí Zvonky
  1995   Skupina Kvart, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, 750-751
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2008   El téma Cidiano en los traducciones y adaptaciones Checos (1856 - 2001), Pasión por el hispanismo, 141-154
  2009   110 let měšťanské školy ve Světlé nad Sázavou, Světelsko, 95-121
  2009   Kultura a umění, Malá kronika Prahy 12, 72-80
  2009   Rozmanitost rozsáhlých pohádkových próz, Proměny české pohádky, 107-127
  2009   Tip na knihu, Světelský zpravodaj, 22
  2009   Úspěchy autorské pohádky, Proměny české pohádky, 80-91
  2009   Veršované pohádky, Proměny české pohádky, 128-141
  2009   Závěrem o pohádce včera a dnes, Proměny české pohádky, 168-175
  2010   Vernisáž v Galerii Na Půdě, Světelský zpravodaj
  2012   Duše přírody (1931 - 1944) (Výstavy: Kvart, 1935; Svatý Kopeček u Olomouce 1938, 1939, 1940), Černá slunce, 143-146
  2012   Tip na knihu (Belhavý kůň), Světelský zpravodaj, 14
  2013   Zuzana Nováková (medailon), Duha, 53
  2020   Svatý Václav v díle architekta Břetislava Štorma, Posel z Budče 37, 34-35
  2021   Jubileum kladenské výtvarnice, Posel z Budče 38, 53-54
  2021   Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba, Posel z Budče 38, 36-39
  2022   Ediční poznámka, Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, 106-107
  2022   Moje "setkávání" se sochařem Bohumilem Vlčkem, Světelský zpravodaj, 23
  2022   Moje vzpomínky na spolužáka Karla Kryla, Bechyňský městský zpravodaj, 12
  2022   Spisovatel Jan Čep pobýval v Modřanech, Noviny Prahy 12, 13
  2022   Vzpomínka na malíře a grafika Václava Maška, Posel z Budče 39, 57-58
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012/08/17   Belhavý kůň, třináct humorných, smutných i milostných povídek (www.citarny.cz), www.citarny.cz
  2012/08/17   Krejčí Očko a trpaslíci, ztracená a znovu zveršovaná pohádka pro všechny (www.citarny.cz), www.citarny.cz
  2020/09/20   Představitel evropské sochařské tradice
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Bulharská krásná literatura v českých překladech 1825 - 1980
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Svatý Vojtěch (Druhý biskup Pražský)
ex libris
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Ex libris Jar. Janoucha
hra
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Krejčí, švec a skřítci (rozhlasová pohádka se zpěvy), Český rozhlas 2 - Praha, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946/09/01   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 1.číslo
  1946/09/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 2.číslo
  1946/10/01   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 3.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1946/10/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 4.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1946/11/1   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 5.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1946/11/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), II.ročník, 6.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1946/12/01   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 7.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1946/12/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 8.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/01/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 10.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/0101   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 9.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/02/01   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 11.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/02/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 12.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/03/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 14.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/04/01   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 15.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/04/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 16.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/05/01   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 17.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/05/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 18.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/06/01   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 19.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/06/15   Radostné mládí (Čtrnáctideník katolických dětí), 2.ročník, 20.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/09/01   Radostné mládí, III.ročník, 1.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/09/15   Radostné mládí, III.ročník, 2.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/10/01   Radostné mládí, III..ročník, 3.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/10/15   Radostné mládí, III..ročník, 4.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/11/1   Radostné mládí, 3.ročník, 5.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/11/15   Radostné mládí, 3.ročník, 6.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/12/01   Radostné mládí, III.ročník, 7.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1947/12/15   Radostné mládí, 3.ročník, 8.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1948/01/01   Radostné mládí, III.ročník, 9.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1948/02/01   Radostné mládí, III.ročník, 11.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1948/02/15   Radostné mládí, III.ročník, 12.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1948/03/01   Radostné mládí, III.ročník, 13.číslo
  1948/03/15   Radostné mládí, III.ročník, 14.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
  1948/09/01   Radostné mládí, IV..ročník, 1 - 2.číslo, Nakladatelství Atlas, společnost s.r.o., Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Na rozhraní let 1938-1939, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)
přání
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Pozdrav ze Staré Říše k svátkům Velikonočním 1937, Stará Říše (Josef Florian), Stará Říše (Jihlava)