Quo vadis domine

author of the text: Henryk Sienkiewicz
page: 68
imprint date: 1946
type of document: Subordinate Document
parent document: Radostné mládí, Čtrnáctideník katolických dětí