Člověk v noci nalezený

subtitle: Román na pokračování
author of the text: Kornel Makuszyński
imprint date: 1933
publisher: Melantrich, nakladatelství
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: České slovo,