Jak lišák ušil vlkovi boty

subtitle: Polská bajka
imprint date: 1956
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
the number of reproductions: 2 b
language: czech
parent document: Mateřidouška,

notes:
lidová bajka