České malířství 19. století

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
stálá expozice   České malířství 19. století, Klášter sv. Anežky České, Praha