Antonín Kratochvíl

type of document: magisterská práce
imprint date: 2001

notes:
Uvedeno v přehledu závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964 - 2006 ve sborníku Historická fotografie 2007.

Antonín Kratochvíl

person   born
Hanykýř David   1969

Antonín Kratochvíl

person   born
Kratochvíl Antonín   12. 4. 1947

Antonín Kratochvíl

key word
fotografie
monografie

Antonín Kratochvíl

  institution, city, signature, notes  
  Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Praha