Salon 21

subtitle: literární příloha Práva
imprint date: 1997/06/26
number of pages: 4