Choice Images v Chebu

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2011/03/10, 5, 24,