Návrat múz na Malou Stranu

subtitle: Rekonstrukci Liechtenštejnského paláce recenzuje Mojmír Horyna
author of the text: Bohumil Horyna
page: 12-13
imprint date: 1998
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Architekt, 6