O realistických základech sovětské architektury

type of document: kniha
imprint date: 1955
number of page: 390, obálka
the number of reproductions: 215 čb
dimensions [mm]: 210 x 150
language: český
prints: 1050

NK ČNB: 000717211

O realistických základech sovětské architektury

 

O realistických základech sovětské architektury

person   born
Capenko Michail    

O realistických základech sovětské architektury

person   born
Ivanov K. A.    
Kasjanov A.    
Macková Libuše   11. 11. 1926

O realistických základech sovětské architektury

person   born
Špaček Václav    

O realistických základech sovětské architektury

institution, city
Státní projektový ústav, Praha
Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha

O realistických základech sovětské architektury

key word
architektura
socialistický realismus

O realistických základech sovětské architektury

  institution, city, signature, notes  
  A 88937