Peter Pollág: Fragmenty súvislostí / Fragments of Continuity

person, born
Havelská Beáta
Uhrovič Jiří