České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích

imprint date: 2011
type of document: Collective Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 210 x 148

notes:
reprodukce od Maxe Švabinského: Paradisea Apoda (1901)