Václav Boštík

type of document: podřazený dokument
parent document: Ročenka ART+
imprint date: 2012
number of page: 2
the number of reproductions: 5 b
page: 60-61
language: český

Václav Boštík

person born note
Boštík Václav 6. 11. 1913  

Václav Boštík

key word
aukce
studie
trh s uměním