studie

studie

kniha
  published   title (subtitle)
  2011   Karlovy Vary: Architektura v letech 1780–1850
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1950   Vzpomínky na českou sociální grafiku
  1951   K významu Stalinových statí o jazykovědě pro theorii a historii výtvarného umění
  1951   Politická satira Kukryniksů
  1951   Proti formalismu a za odvážnější cestu k realismu
  1951   Realistické tradice v české ilustraci
  1951   Umění proti válce (Od Callota k Daumierovi)
  1951   Z dějin sovětského umění (Říjnová socialistická revoluce a první opatření sovětské vlády v oblasti výtvarného umění)
  1951/9   Významný úspěch v boji o realismus (Příspěvek k diskusi o našem výtvarném umění)
  1952   Josef Mánes a dnešek
  1952   Leonardo da Vinci a jeho malířské řemeslo
  1952   Leonardo da Vinci renesanční umělec
  1952   Lidovost Mánesova umění
  1952   O Rěpinově mistrovství
  1952   Slovenská národná galeria
  1952   Sochařské dílo Leonarda da Vinci
  1952/08   Vincenc Morstadt a česká veduta XIX. stol.
  1953   Dílo Vladimíra Kováře
  1953   Ilustrace Mikoláše Alše
  1953   Měděný jezdec (K 250. výročí založení Leningradu)
  1953   Mikoláš Aleš
  1953   Mikoláš Aleš a slovanská myšlenka
  1953   Mikoláš Aleš a Slovensko
  1953   Podobizna Arnošta Kajetána Pechmanna od Karla Purkyně
  1953   Umenie XIX. storočia na Slovensku
  1954   Figurální obrazy Aloise Fišárka (1945 - 1954)
  1954   Karla Pokorného Božena Němcová bojující
  1954   Korespondence Antonína Slavíčka s hlediska theorie umění
  1954   Najnovšie grafické dielo Vincenta Hložníka
  1954   O monumentální malbě
  1954   Poznámky k dílu Adolfa Zábranského
  1954   Tradice maďarské historické malby
  1954   Umelecký odkaz Jozefa Hanulu ((K výstave v Slovenskej národnej galérii v decembri 1953))
  1955   Dílo Josefa Mařatky
  1955   Chvíle zastavení s Antonínem Slavíčkem
  1955   K ilustrační tvorbě Antonína Pelce
  1955   Ke vztahům starší české generace k ruskému výtvarnému umění
  1955   Nástropní malba Vojtěcha Tittelbacha v Museu Klementa Gottwalda
  1955   O realismu mistra Pavla
  1955   Poznámky o ornamentu
  1955   Práce Josefa Lieslera z posledních let ((Některé kapitoly z větší studie))
  1955   Prierez maliarstvom na výstave Slovenského národného povstania
  1955   Sochař Vincenc Makovský
  1955   Vladimír Silovský
  1956   České krajiny Jana Zrzavého
  1956   Dílo sochaře L. J. Kofránka
  1956   Ke komposičním principům Škrétova Svatováclavského cyklu ((Smrt Drahomíry))
  1956   Malá studie o Oskaru Kokoschkovi
  1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice))
  1956   Moderní umění ((Diskusní příspěvek k jeho problematice))
  1956   Několik poznámek k dílu Otty Gutfreunda
  1956   Poznámky k malířské komposici
  1957   Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Athéma Promachos - plastická dominanta athénské Akropole)
  1957   Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Athéna Parthenos v Parthenonu)
  1957   Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Interiér v Bassae a korintský řád)
  1957   Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Objev Feidiova atelieru pro Diovu sochu v Olympii)
  1957   Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Interiér Hefaisteionu v Athénách)
  1957   Drobné kapitoly z umění a architektury Starověku (Interiér Hefaisteionu v Athénách (pokračování))
  1957   Poznámky k Rembrandtovým obrazům
  1957   Rembrandtova malířská technika a jeho malířský rukopis
  1957   Umění nezobrazující a neobjektivní, jeho počátky a vývoj
  1957   Umění nezobrazující a neobjektivní, jeho současný stav
  1958   Drobné kapitoly z umění a architektury starověku (Západní strana athénské agory)
  1958   Ruské figurální malířství
  1958   Sochař Bedřich Stefan
  1958   Sochařova cesta k tvaru (Dovětek k výstavě Josefa Wagnera)
  1958   Zamyšlení nad dílem Antonína a Linky Procházkových
  1959   Freskové malby interiéru chrámu sv. Mikuláše
  1959   Nad novými obrazy Josefa Lieslera
  1959   Sochař Karel Kotrba
  1959   Umění a osvěta
  1959   Umění a osvěta
  2007   Typický obraz (Jiří Machalický: Malířské přesahy)
  2007   Typický obraz (Petr Vaňous: Pluralita mezi rozumem, emocí a kalkulem (Skica k vývoji českého malířství posledních dvou desetiletí))
  2012   19. století
  2012   Emil Filla
  2012   Fotografie
  2012   Kamil Lhoták
  2012   Klasická moderna
  2012   Krajináři
  2012   Poválečné umění
  2012   Práce na papíře
  2012   Slovenští autoři
  2012   Sochy
  2012   Současné umění
  2012   Staří mistři
  2012   Surrealismus
  2012   Václav Boštík
  2012   Václav Radimský
  2012   Zahraniční autoři
  2012   Zdeněk Sýkora
  2013   19. století
  2013   Asiatika
  2013   Ateliérové sklo
  2013   Jenom to nejlepší
  2013   Josef Lada
  2013   Karel Nepraš
  2013   Klasická moderna
  2013   Krajináři
  2013   Mednyánszký a spol.
  2013   Mikuláš Medek
  2013   Poválečné umění
  2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012
  2013   Skupina 42
  2013   Slovenští autoři
  2013   Současné umění
  2013   Starožitnosti
  2013   Starožitný šperk
  2013   Staří mistři
  2013   Surrealismus
  2013   Varia
ročenka
  published   title (subtitle)
  2013/02   Ročenka ART+ (Trh s uměním v roce 2012)

studie

kresba
  published   title (subtitle)
  1985   Kresebná studie půdorysu sakrálního prostoru

studie

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1964/04/12 - 1964/04/16   Kresby a studie současných malířů, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2018/04/26 - 2018/05/17   Jan Autengruber, Hana Autengruberová-Jedličková: Studie - krajiny - figury, Knihkupectví KAVKA, Praha