Jan Autengruber, Hana Autengruberová-Jedličková: Studie - krajiny - figury

date of exhibition: 2018/04/26 - 2018/05/17
institution: Knihkupectví KAVKA
type of exhibition: kolektivní