Profily a přehledy

Profily a přehledy

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1969   Fritz Wotruba: Sochy a kresby
  1969   Martial Raysse: Obrazy a objekty
  1970   Achille Perilli: Práce z let 1961-1969
  1970   Henryk Stażewski: Reliéfy z let 1967-69
  1970   Ivan Meštrović 1883-1962
  1971   Bridget Riley: Obrazy z let 1951 - 1971
  1971   Gyula Derkovits (1894 - 1934)
  1971   Oskar Kokoschka: Obrazy a grafika (K 85. narozeninám)
  1972   Tadeusz Kulisiewicz: Kresby a grafika
  1973   Albert Marquet (1875-1947): Obrazy a kresby ze sbírky Muzea krásných umění v Bordeaux
  1973   Milan Konjović: Obrazy z let 1929 - 1972
  1980   Otto Eckert: Keramické dílo
  1987   Max Bill
  1988   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1969   Současné jugoslávské sochařství
  1969   Staré bulharské umění
  1970   Poklady Kypru
  1971   Eric Grate: Sochařské dílo, Endre Nemes: Nové obrazy
  1971   Současné umění Bosny a Hercegoviny
  1972   Rumunské výtvarné umění XX. století
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
  1974   Staré srbské umění XII.-XVIII. století ze sbírek Národního muzea v Bělehradě
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
  1975   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1976   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii
  1976   Současné polské medailérství ze sbírek Muzea medailérského umění ve Vratislavi
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
  1977   Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech)
  1977   Umění slovenské gotiky ze sbírek Slovenské národní galerie
  1979   Georg Flegel a kabinetní zátiší v Čechách v 17. a 18. století
  1979   Ruská lidová řezba a malba na dřevě 17. - 20. století ze sbírek Státního historického muzea v Moskvě
  1980   Rakouské malířství a sochařství 1918-1938 (Ze sbírek Rakouské galerie)
  1980   Slovinské malířství od romantismu k impresionismu
  1984   Polské malířství přelomu 19. a 20 století ze sbírek polských muzeí
  1987   Zdeněk Kovář a jeho žáci
  1989   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989