Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

type of document: katalog autorský
imprint date: 1988
number of page: 32, obálka
the number of reproductions: 8
portrait photography: 1
dimensions [mm]: 330 x 235
edition: Profily a přehledy
part/volume: 56
language: český
prints: 1500

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

 

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

person   born   note
Kotalík Jiří   14. 2. 1951    

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

person   born   note
Hajek Otto   27. 6. 1927    

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/05/24 - 1988/07/03   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev, plastiky, obrazy, Valdštejnská jízdárna, Praha

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

person   born   note
Šejna Karel   21. 7. 1944    

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

person   born   note
Bursíková Milada        

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

institution, city
Belser Verlag (Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte GmbH & Co.KG), Stuttgart
Národní galerie v Praze, Praha

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

institution, city
Franz W. Wesel, Baden-Baden

Otto Herbert Hajek: Dráhy barev

  institution, city, signature, notes  
  A 71918, DOX
  T 71918
  G 71918