Nablízko a nadostřel

date of exhibition: 2011/05/15 - 2011/96/26
institution: Sýpka Klenová
type of exhibition: kolektivní

notes:
www.gkk.cz/cz/fotogalerie/vystavy/nablizko-a-nadostrel/