Topografie hnízda

type: kolektivní
place of exhibition: Galerie Fakulty umění Ostravské Univerzity (GAFU)
date of exhibition: 2023/02/16 - 2023/04/14

note:
Jak silnou má fakulta identitu a co ji definuje? Do kolika směrů se větví? Tříští se a rozpadá nebo naopak její linie spíše konvergují? A jak významně do toho promlouvají jednotlivé ateliéry a jejich vedoucí? Jaká spojení lze mezi jejich aktéry definovat a nakolik má dnes vlastně smysl skloňovat vazby mezi pedagogem a studentem? První výstava v nové GAFU se pokouší vztáhnout právě k takovým otázkám. Nedostalo se v ní zdaleka na všechny, co fakultou v různých rolích prošli. Přesto zůstala salónem, jenž zběžně mapuje terén, hledá vazby a s pomocí více či méně opodstatněných asociací propojuje jednotlivé autory a autorky do sítě, jejíž nevážně míněnou předlohou se stal slavný diagram prvního ředitele newyorské MOMA Alfreda H. Barra jr., mapující původ kubismu a abstraktního umění.

Systém, který tímto výstava buduje, je velmi nestabilní a v lecčems arbitrární. Vzájemná spojení záměrně naznačuje na obecné nebo čistě subjektivní rovině. Vědomě se nesoustředí jen na jednostranné – dnes již přežité – pouto učitel-žák a příslušnost k „mistrovskému“ ateliéru, ale poukazuje na složitost, komplexní provázanost a zejména reciprocitu vlivů a tendencí, které se mohou odehrávat nejen v rovině generační či dobové.

Zběžný pohled na schéma, v němž jakoby vše souviselo se vším, může vyvolat dojem, že výstava vychází vstříc především těm, jež tendují k řádu a věcem, které do sebe zapadají jako kostičky Lega. Ve skutečnosti je tomu ale spíše naopak. Uspokojit totiž může pravděpodobně jen ty, kteří se – podobně jako Yuval Noah Harari – domnívají, že „vnitřní konzistence je jen známkou nedostatečného přemýšlení“.

Výstava, která zároveň představuje první veřejnou prezentaci Umělecké sbírky Ostravské univerzity, ale může stejně dobře plnit roli prosté iniciace nového prostoru, což umocňuje i fakt, že nerespektuje hranice galerie a významně spoluutváří i přilehlé prostory nové budovy Fakulty umění, jejíž integrální součástí se GAFU stává.

Topografie hnízda

person   born
Balabán Daniel   20. 9. 1957    
Buček Robert   7. 12. 1979    
Buchtelík Václav   27. 10. 1990    
Daněk Josef   21. 6. 1961    
Fichta Čierna Pavlína   26. 12. 1967    
Frank Matěj   1989    
Froulík Martin   1. 6. 1986    
Glisníková Lenka   3. 7. 1990    
Gryboś Julia   15. 8. 1988    
Halberštát Eduard   26. 1. 1937    
Havlíček Jiří   13. 10. 1977    
Janáček Zbyněk   7. 6. 1957    
Jansa Jakub   1989    
Kalhous Michal   31. 1. 1967    
Knetlová Sabina   25. 4. 1996    
Koléšek Jaroslav   6. 2. 1974    
Kotrba Marius   30. 9. 1959    
Kovařík Vojtěch   1993    
Kowolowski František   30. 9. 1967    
Kriššák Patrik   18. 12. 1986    
Kubica Martin   1987    
Kuděla Jiří   23. 10. 1976    
Lysáček Petr   8. 2. 1961    
Malinová Pavla   25. 6. 1985    
Matušková Karolína   1990    
Mladějovský Josef   31. 3. 1986    
Nádvorník Filip        
Novotný Libor   23. 10. 1979    
Ondruš Stanislav   1995    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Rodek Václav   23. 8. 1976    
Sibinský Marek   20. 1. 1974    
Sumec Ivo   1970    
Surůvka Jiří   24. 9. 1961    
Škuta Ivo   1989    
Vytiska Jan   3. 4. 1985    
Zentková Barbora   19. 8. 1986    

Topografie hnízda

institution, city, address
Ostravská univerzita, Fakulta umění, Mariánské Hory, Ostrava (Ostrava-město), Podlahova 3

Topografie hnízda

person   born
Knoflíček Tomáš   11. 9. 1973    
Štroblová Kateřina   1984    

Topografie hnízda

group, *creation, notes
I Love 69 popgejů, *2001
Kamera skura, *1996
shotby.us, *