Moderní česká grafika

date of exhibition: 1955/11/20 - 1955/12/23
institution: VŠP
type of exhibition: kolektivní