Stefano Bombardieri: Welcome to Mombardieriland

type: autorská
place of exhibition: G. A. M. Faenza
date of exhibition: 2006/01/22 - 2006/02/15

Stefano Bombardieri: Welcome to Mombardieriland

person   born
Bombardieri Stefano        

Stefano Bombardieri: Welcome to Mombardieriland

periodikum
  published   title (subtitle)
  2006/02/02   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění